Euskal Herrian eta munduan

ATXIK BERRITUZ Kolektiboak otoitzaldi bat antolatzen du Bakearen alde Euskal Herrian eta mundu osoan.

Hau iraganen da 2018ko urtarrilaren 21ean, igandez, 15.30etan Belokeko fraile beneditarren monastegian:
·        15.30etan Bakearen aldeko kantu eta olerkiak;
·        16.00etan Bakegileen lekukotasunak;
·        16.45etan Bezperak kantatuak euskaraz.

irakurtzen jarraitzeko

 
Sigue leyendo

Anuncios

BETI ERABERRITZEN – SANTA TERESAREKIN OTOITZEAN

 Azpeitia, 2015_04_18,  ¡ “ YA ES TIEMPO DE CAMINAR”!          

Teresa de Jesús

Gaurko goiz honetan Franzisko Aita Santuaren hitz hauen inguruan bildu gara Teresa de Ávilagogoetarako: “ Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están”( Evangelii Gaudium 25).” Poza”, “ Errukia”, “Behartsuak”. Hara hor, Franziskoren esanetan,  eraberritzen ari den kristau elkartearen zutabe sendoak. Ez zaigu arrotza egiten amets hau. Gure Elizbarrutiko “eliza ebangelioaren serbitzura” agirian honela esaten da: “Ez ote da Jainkoa bideak prestatzen ari, gure artean Jesu Kristorekiko leialagoa izango den Eliza sorrarazteko?, apalagoa eta ebanjelikoagoa izango den Eliza, okerreko hainbat eranskinetatik askatuago, giza sufrimendutik hurbilagoa, Jainkoaren Berri Ona hots egiteko eta Haren maitasun salbatzailearenganako itxaropena ernarazteko indar gahiago izango duen Eliza sorrarazteko?” (12)

Sigue leyendo

ESPERANTZAK AURRE EGITEN DIO KRISIARI

LA ESPERANZA NOS SOSTIENE EN LA CRISISkrisia
2012 – 04 – 28 Elkarketaren otoitzaldia.

Eguerdion.
Gure gaurko elkarraldiaren azken parteari hasiera ematen diogu. Krisiari buruzko hitzaldia entzun, taldetxoetan gogoeta egin eta hizlariarekin elkarrizketa gauzatu ondoren, orain otoitz egitera biltzen gara.
Gure kezka eta ezin, asmo eta konpromisoak Jesukristo Berpiztuari agertzeko, Berari entzuteko eta Bere arnasa eta hauspoa gure artean sentitzeko. Krisiak zalantza, beldur eta etsipen giroa sortzen eta zabaltzen du gizarteko hainbat alorretan eta baita Eliza mailan ere. Horregatik, inoiz baino beharrezkoagoa egiten zaigu Itxaropen-Espiritua.

Tras haber escuchado con interés la charla inicial sobre la crisis actual, haber reflexionado en grupos sobre ella y haber dialogado sobre las cuestiones que suscita en nosotros, nos reunimos ahora en un clima de oración, compartiendo con Jesús, el Cristo Viviente, nuestras inquietudes y reflexiones, nuestras dificultades y deseos. También nuestros compromisos con aquellos que se ven más afectados por la crisis en la que nos vemos inmersos.

Constatamos que esta crisis genera no pocos temores, incertidumbres y decepciones en buena parte de nuestra sociedad y en nuestra misma Iglesia.
Nuestras expectativas de futuro se ven seriamente interpeladas por ella. Por eso, como ocurría hace todavía pocos años ante el problema y el reto de la paz, la actual crisis nos urge, como creyentes, a alimentar, vivir y testimoniar nuestra esperanza cristiana.
Dei egin eta abes diezaiogun, bada, bizitzaren, giza-elkartasunaren eta kristauitxaropenaren
oinarrian dagoen Espirituari:

Texto / 2012-04-28 Krisia Otoitzaldia

BAKEAREN ALDEKO OTOITZALDIA, 2011ko azaroaren 26an

ORACIÓN POR LA PAZ, 26 de noviembre de 2011

Oración por la Paz

BAKEAREN ALDEKO OTOITZALDIA

“Egin gaitzazu Jauna bakearen zerbitzari,
bakea jaso dezagun gure ahaleginen emanari            
eta zure dohainaren doanezko sari.”

Haznos, Señor, servidores de la paz,
Para que logremos la paz
Como fruto de nuestro empeño
y como don gratuito de tu generosidad”

 

testu osoa / texto completo : 20111126_Topaketa_BAKEGINTZA- OTOITZA

OTOITZALDIA : Vatikanoko II. Kontzilioaren bukaeraren 45. urteurrena dela eta.

Vatikanoko II. Kontzilioaren bukaeraren 45. urteurrena dela eta

OTOITZALDIA

2010eko abenduaren 18a, eguerdiko 11:30tan   / Espiritu Santuaren parrokia. Ibaeta. Donostia

Hasierako abestia:

Jaun ona, mundua salbatzera etorri gugana zerutik.

 Bide berriak zabaldu, Jauna, mundu honeri,
zure Seme ona bialdu guri,
maite-legea jartzeko denori.

 

Hasierako oharpena

 Elizbarruti osotik bildu gara, otoitz-giroan Vatikanoko II. Kontzilioari eta, haren espirituaren arabera landua den geure Eliz Ereduari diogun atxikimendua aitortzera eta, horrekin batera, gure Elizarentzat eta Herriarentzat bakea eskatzera. Gizon-emakumeok Jainkoarekin adiskidetzera Jesus etorri eta gure artean jaio zela handikiro ospatuko dugu Eguberritan. Jaunaren etorrera gogoratzea eta ospatzea egiazko bake-iturri izan dadila eskatuko dugu gaur.

 Provenientes de muchos puntos de nuestra Diócesis, estamos congregados para expresar, en clima oracional, nuestra adhesión al Concilio Vaticano II, con motivo del 45 aniversario de su conclusión que tuvo lugar el 8 de diciembre de 1965. Queremos también manifestar nuestra adhesión al  “Modelo de Iglesia” que, con el objeto de adecuarse al espíritu del Concilio, ha ido elaborando y practicando nuestra Iglesia Diocesana desde 1980. Sigue leyendo