Zaudete erne eta egin otoitz eten gabe. Patxi Loidiren gogoeta.

ABENDUALDIA            Lehen igandea

C aldia

Ebanjelio biziaren adiskideok.
Apokalipsi giroko kontakizunak berriro.
Beldurtuta eta arnasa hartu ezinik geratuko da jendea.
Lukasek bere ikuspegi berezia jarriko du
hiru sinoptikoen testuinguruan.
Izan bihotz, altxatu buruak,
Gizonaren Semea ikusiko duzu eta
hodeien artean garaile eta aintzatsu etortzen.
Luze doa zein egon beharra.
Kontuz, beraz,
eta ez amore eman gaizkiaren tentaldietan.
Abendualdi zoriontsua izan dezazuela guztiok.

ZAUDETE ERNE ETA EGIN OTOITZ ETEN GABE

Lukas 21,25-28.34-36
Lukasen ebanjelioaren aldarrikapena
Seinale handiak agertuko dira eguzkian, ilargian eta izarretan; lurrean, berriz, larri izango dira herriak, itsas orroaz eta olatuez izuturik. Eta munduari gainera datorkion ikaraz eta larriz, lur jota geldituko da jendea, ortzea dardarka ariko baita. Orduan Gizonaren Semea hodei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikusiko dute. Hau guztia gertatzen hastean, izan bihotz eta altxatu burua, laster baituzue zuen askapena.
“Zabiltzate, bada, kontuz! Galdukeria, mozkorkeria eta bizitzako ardurak direla eta, ez bekizue gogoa motel, egun hura ustekabean gainera eror ez dakizuen, sarea bezala eroriko baita munduan, bizi diren guztien gainera. Egon erne eta erregutu uneoro, gertatuko diren horiei guztiei ihes egiteko eta Gizonaren Semearen aurrean zutik irauteko kemena izan dezazuen.

GOGOETA

Ebanjelio biziaren adiskide maiteok. Abendualdiko lehen igandea dugu gaurkoa, Eguberrietarako prestaketa-aldia. Munduaren azkenaz hitz egiten zaigu ebanjelioko pasartean, liturgia urtearen hasiera moduan. Ideia berberak agertzen dira Mateoren eta Markosen ebanjelioetan ere.
Lukas konturatuta dago, eliz elkartea egoera berri batean aurkitzen dela. Jerusalen erautsi ondoren idazten du bere lana, 80 eta 90 urteen tartean. Indarra galdua zuen ordurako munduaren amaiera gainean zutelako usteak; eta horrekin batera, baita Jauna berehalakoan itzuliko zelakoaren itxaropenak ere. Uste horrek ez du, jada, bihotz-berritzera eragiteko nahikoa indarrik. Eta Mateo eta Markosen bide beretik, data zehatzik jarri gabe, amaiera urruti dagoela esaten du argi eta garbi. Kontuz! Ez zaitzatela inork engaina! Asko etorriko dira, nire izena bereganatuz eta esanez: “Ni naiz Mesias” eta “Gainean da garaia”. Ez joan holakoen ondoren. Gerra eta iraultza-hotsak entzutean, ez ikaratu: lehenbizi gertatu beharrekoa baita hori guztia; baina ez dator berehala azkena (Lk 21,8-10). Asko dira, oraindik ere, munduaren azkena gertu dagoela dioten igarleei sinesten jarraitzen dietenak.
Mundua desegin dezakete, bai, nazio boteretsuek, hori hamabost alditan egin ahal izateko hainbat arma nuklearrik bai baitute orain. Egingo ote dute, ordea? Planeta hau nahastuta geldi daiteke, lurra desegiten ari baitira transnazional indartsuenak; giza garapenaren gainetik jartzen dute horrelakoek diru-gosea.
Ez da Jainkoa izanen mundua erautsiko duena. Ebanjelioa ez da beldurraz baliatzen: horretarako ez du munduaren azkenaz jarduten, ezta Jainkoaren zigorraz ere. Gure Jainkoa ez da beldurraren jainkoa, askatasunaren, usteonaren eta maitasunaren Jainkoa baizik. Iraupenera eta errezora dei egiten digu gaurko pasarteak, azkena gainean zutela ustez bizi izandakoei idazten baitie Lukasek. Baliozkoak dira, gaur ere, hark egiten dituen oharrak. Gure bihotza ez bedi gogortu ohitura txar eta diru-gosearen eraginez. Izan zaitezte sentiberak eta zeuen buruen jabe, pentsaera fedean eta arrazoizkotasunean oinarrituta. Jesus aintzatsu agertzen zaigu, jaun eta jabe, hondamendi handienen erdian ere. Lotura eta ikara guztietatik askatzen gaitu. Altxatu dezagun burua, beraz, pertsona aske garenez. Urteak aurrera joanik ere, gorde dezagun gazte geure espiritua. On egiteko bizirik eta esna mantenu dezagun gure arima. Horrela zutik iraun ahal izango dugu Jesukristoren aurrean, Gizonaren Seme aintzatsuaren aurrean.
Onar iezadazue zertzelada labur bat gaurko hau amaitu aurretik. Goi-agerkundearekin eta fedearekin batera, arrazoitzeko giza ahalmena ere kontuan hartu izan du beti teologia katolikoak. Azken ureotan, halere, ahultzen doa gure Eliz honetan arrazoimenaren indarra, Latin Ameriketan bereziki. Zerk eragiten du atzera pauso hori? Talde jendetsuenak, agian, joera karismatikoa dutenak dira eta eliza ebanjelikoen eraginpean daudenak. Batek bere buruari galdetzen dio, egoera horrek ez ote duen zerikusirik ebanjelioko gaurko pasartean esaten zaigunaren aurkakoarekin, hain justu: buru askotan oraindik bizirik dagoen munduaren azkena hurbil dagoelakoarekin, alegia, Jainkoaren zigorra bezalako beste osagai batzuekin batera; Mariarekiko jaierarekin, biblian oinarritu beharrean, agerpen-kontuez baliatzen denarekin; mirariekiko zaletasunarekin, Jesusek dioenaren aurka jokatuz, e. a. Zer dugu jokoan arrazoimenaren ahultze honetan? Jainko sortzailea bera eta humanismoa. Jainko sortzaile irensten du era horretako erlijio batek. Aski bedi oraingoz ohartxo honekin, jabetuta banago ere azterketa sakonagoa merezi duela gai horrek.
Betikoa da Lukasen gaurko pasartearen irakaspenaren mezua, ohikeriatara eta kaskarkeriara eramaten baikaitu urteen joanak. Gure fede-berotasuna berritzeko aukera ona eskaintzen digu Eguberri-aldiak, ohitura hutsen norabidearen aurka eginez, arrazoimenari eta humanismoari leku egiten diegun neurrian.

Zaudete erne


Otoitza

Maitasunez eta saminez estalita
Jauna ikusi al duzu?
Bai ederki, oraintxe bertan ikusteko aukera izango banu!
Non aurkituko nuke? Noiz? Nola?
Zabal-zabalik jarri zaizkit begiak,
mugagabeko irrikaz gainezka.

Beti itzuli ohi da, beti,
munduaren azkenaren zain egon gabe,
mundualdiko nire ibilbidea noiz amaituko zain egon gabe.
Ez ote da, bada, bera gure anai nagusia?
Ez ote dio, bada, Aitak esan gu zaindu behar gaituela?

Egunoro etortzen zaigu,
aurpegia irribarrez,
irribarra eskuetan eta bihotzean ere.
Nire etxeko atarian geratzen da,
eta atea jotzen du, poliki-poliki,
hatz-koskorrez.
Zenbatetan ez ote nau arreta galdurik aurkitu,
ezertaz jabetu gabe, atea zabaltzera jaitzeko betarik gabe.

Zutik aurkitu nahi nau,
burua altxatuta, nire kabuz pentsatzen.
Ez ote da, bada, bera gure askatzaile aintzatsua?
Ez ote nau nire buruaren jabe, aske eta solidario nahi,
bere aurrean zutik egoteko ahalmenez,
hondamendi handienen erdian ere?

Ez dut mundu honetan
aintzaz eta boteretsu ikusiko,
maitasunez eta samintasunez estalita
pasatzen baita gure ondotik.
Behartsuekin borrokatzen da,
bizia izan dezaten.
Hortxe aurkitzen dut beti,
duintasun-ezaren erdian.
Eta badakit behartsu horiez galdetuko didala
betirako besarkada hartzeko ordua datorkidanean.

Anuncios

Estad alerta y orad sin cesar. Comentario de Patxi Loidi.

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Ciclo C

Queridas amigas de Evangelio Vivo:
De nuevo escuchamos acentos apocalípticos.
La gente quedará aterrorizada y sin aliento.
El evangelio nos habla del fin del mundo.
Y en ese marco de los tres sinópticos,
Lucas pondrá su propio acento.
Tened ánimo, alzad la cabeza,
verán al Hijo del Hombre,
que llega sobre la nube
triunfante y glorioso.
La espera es larga.
Así que, ¡cuidado!
No cedáis al mal.
Feliz adviento.

ESTAD ALERTA Y ORAD SIN CESAR

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS    Lc 21,25-28.34-36.-
Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, angustia de la gente, trastornada por el estruendo del mar y de las olas.
La gente quedará sin aliento por el terror y la ansiedad ante las cosas que se abatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos se tambalearán.
Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria.
Cuando empiecen a suceder estas cosas, recuperad el ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación.
Cuidaos de que no se emboten vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida; no sea que aquel Día venga sobre vosotros de improviso, como una trampa, que caerá sobre todos los habitantes de la tierra.
Estad alerta, orando sin cesar, para que tengáis fortaleza y logréis escapar de todo lo que vendrá, de forma que podáis manteneros en pie delante del Hijo del hombre.
PALABRA DEL SEÑOR

 


COMENTARIO

Queridas amigas y amigos de Evangelio Vivo. Hoy es el primer domingo del Adviento, tiempo de preparación para la Navidad. El evangelio nos habla del fin del mundo, como comienzo del tiempo litúrgico. Son las mismas ideas que aparecen en Mateo y Marcos.

Pero Lucas es consciente de que la Iglesia se encuentra en una situación nueva. Escribe su obra después de la destrucción de Jerusalén, entre los años 80 y 90. En esos años la creencia en un fin del mundo cercano se ha diluido; y con ella, la esperanza en la vuelta inminente del Señor. Esa motivación ya no tiene fuerza para invitar a la conversión. Por eso inserta frases en las que, además de no marcar fechas igual que Mt y Mc, dice expresamente que el fin esta lejos. “Estad atentos para que no os engañen. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: ‘Yo soy, ha llegado la hora´. No vayáis tras ellos. Cuando oigáishablar de guerras y revueltas, no os asustéis. Eso tiene que suceder primero; pero el fin no vendrá inmediatamente” (21,8-10). Todavía hay mucha gente que da crédito a los agoreros del fin del mundo cercano.

Las naciones poderosas pueden destruir la tierra, porque tienen armas nucleares como para hacerlo quince veces. ¿Lo harán? El planeta puede colapsarse, porque las grandes transnacionales lo están destrozando; anteponen la codicia al desarrollo humano.

Pero no será Dios quien lo destruya. El evangelio no utiliza el miedo: ni el del fin del mundo ni el de los castigos de Dios. Nuestro Dios no es un dios del miedo, sino de libertad, confianza y amor. El pasaje de hoy invita a la constancia y al fervor, porque Lucas escribía para personas que habían vivido pendientes del final cercano. Pero sus consejos valen perfectamente para nuestro tiempo. Que no se embote vuestro corazón, atrapado por los vicios y el dinero. Sed sensibles y dueños de vosotros mismos, con la cabeza bien puesta, forjada con fe y racionalidad. Jesús aparece glorioso, como dueño y señor, en medio de las mayores catástrofes. Y nos libera de toda atadura y temor. Así que levantemos la cabeza, como personas libres. Mantengamosla juventud espiritual, aunque pasen los años. Conservemos el alma viva y despierta para el bien.Así podremos estar en pie delante de Jesucristo, el Hijo del Hombre glorioso.

Permitidme un breve apunte, antes de acabar. La teología católica ha tenido siempre en cuenta a la razón humana junto a la revelación y la fe. En los últimos años, está disminuyendo en nuestra Iglesia la fuerza de la razón, por ejemplo, en América Latina en general. ¿A qué se debe este retroceso? Quizás al predominio de los grupos más numerosos, de corte carismático, influidos por las iglesias evangélicas. Y uno se pregunta si ello no tendrá que ver con lo contrario al evangelio de hoy: la proximidad del fin del mundo, que todavía persiste en muchas cabezas, unido, como un paquete, a otra serie de elementos, como las apelaciones a los castigos de Dios; la devoción mariana basada en apariciones y no en la Biblia; el creciente afán de milagros –en contra de lo que enseña Jesús-, etc. ¿Qué nos jugamos en esta rebaja de la razón? El Dios creador y el humanismo. La religión se come al Dios creador. Baste aquí este apunte, aunque reconozco que el tema merece un comentario más largo.

La enseñanza de Lucas en el texto de hoy es un mensaje eterno, porque el paso de los años nos lleva insensiblemente a caer en la rutina y la mediocridad. Navidad es una gran ocasión para renovar el fervor, si nos posicionamos contra la corriente y damos cabida a la razón y al humanismo.hegan


PLEGARIA

Disfrazado de amor y dolor

¿Has visto al Señor?
¡Oh, si pudiera verlo ahora mismo!
¿Dónde puedo encontrarlo?, ¿cuándo?, ¿cómo?
Se me han puesto los ojos muy abiertos,
con ansias infinitas.

Él viene siempre, siempre,
sin esperar al fin del mundo,
ni al final de mi viaje por la tierra.
¿No es Él nuestro hermano mayor?
¿No le ha dicho su ¨Padre que nos cuide?

Llega todos los días,
con la sonrisa en la mirada
y en las manos, el corazón.
Se detiene a la puerta de mi casa
y toca suavemente
con los nudillos.
¡Cuántas veces me encuentra distraído
sin enterarme y sin abrirle!

Él quiere hallarme tiesa,
con la cabeza erguida y el pensamiento propio.
¿Acaso no es nuestro liberador glorioso?
¿No me hace dueña, libre y solidaria,
capaz de estar de pie delante de él,
en medio de cualquier catástrofe?

Aquí no espero verlo con gloria y con poder,
puespasa disfrazado de amor y de dolor.
Combate con la gente pobre,
para que tengan vida.
Ahí lo encuentro siempre,
en medio de la indignidad.
Y sé que me preguntará por esas gentes
cuando me llegue el día del abrazo eterno.

Kateatua zegoen Jaunaren garaipena. Patxi Loidiren gogoeta.

URTEAN ZEHARREKO 34. IGANDEA
B ZIKLOA

Anai-arreba maiteok:
Gaur da liturgi urteko azken eguna, B zikloan. Kristo Erregeren eguna ospatzen dugu. Datorren igandean abendualdia hasiko dugu, C zikloko irakurgaiekin eta Lukasen ebanjelioa oinarri hartuta. Gaurko eukaristiak paradoxa handi bat dakarkigu: nekaldiko testu batekin ospatuko dugu Kristo Errege, gurutzean iltzatua izango den erregea. Jesus Pontzio Pilatoren aurrera preso eramana izango da, epaitua, eta kondenatua izateko arriskuan, baina gobernadorea baino sendoago agertuko da. Sakontasunez pentsatu ahal izango dugu Jesusen eta bere ebanjelioaren balioei buruz. Egun ona izan.

KATEATUA ZEGOEN JAUNAREN GARAIPENA

EBANJELIOAREN ALDARRIKAPENA SAN JOANEN LIBURUTIK  18, 33-37
 Pilato barrura sartu zen berriro eta, Jesusi deituz, galdegin zion:   –Zu al zara juduen erregea?
Eta Jesusek:    –Zeure kabuz galdetzen didazu hori ala besteek esan dizute hori nitaz?
Pilatok erantzun zion:   –Judua ote naiz, bada, ni? Zeure herrikoek eta apaizburuek ekarri zaituzte niregana. Zer egin duzu?
Jesusek erantzun:  –Nire erregetza ez da mundu honetakoa. Nire erregetza mundu honetakoa balitz, nire jendeak borroka egingo zuen ni judu-agintarien menpe ez erortzeko; nire erregetza, ordea, ez da hemengoa.
Orduan, Pilatok esan zion:   –Beraz, errege zara zu?
Jesusek erantzun zion:  – Errege naiz, zeuk diozun bezalaxe. Horretarakoxe jaio eta etorri naiz mundura: egiaren testigantza egitera. Egiarena denak entzuten du nire ahotsa.
JAUNAK ESANA

 


Patxi Loidiren komentarioa

Ebanjelio biziaren lagunok, agur beroa. Pasarte honetan hainbat paradoxa ikus ditzakegu. Lehenengoa elizak nekaldiko pasarte bat aukeratu izana Kristo Erregeren festa ospatzeko. Paradoxa handia da: Jesu Kristo gurutzean da errege. Gaurko txataletan erromatar agintarearen aurrean kateatua dago.

Zein da presoa? Horra beste paradoxa bat. Presoa Jesus da, baina Pilatori aurrez aurre hitz egiten dio. Preso batek, normalean, erantzun besterik ez du egiten, bere bizitza jokoan baitago. Jesusek kontrakoa egiten du: jaun eta jabe gisa ageri da, bere bizitza arriskuan jarriz. Pilatok judutarren errege den galdetzen dionean, erantzun ordez, beste galdera bat egiten dio. Zeure kabuz galdetzen didazu hori ala besteek esan dizute hori nitaz? Desegokia den probokazioa da. Preso batek ez du sekula horrela jokatzen.IMG_20170726_163715
Hain nabarmena da hau guztia, Pilato gogaitu egiten dela. Horrela esango balio bezala: zuk niri ez galderarik egin. Esan zein gaitz egin duzun. Une horretan Jesusek hasierako galderari erantzuten dio. Bere errege izatea baieztatzen du, baina garbi uzten du ez dela erregetza politikoa, botere erromatarrak ez du zertan kezkatu. Gorren arteko elkarrizketa dirudi. Baina garbi geratzen da eliza eta Estatuaren arteko bereizkuntza.

Jesusek mareatu egiten du Pilato. Eta honek nola segi ez dakienez gero, berriro galdetzen dio: errege zara orduan? Jesusek azkenean egiaren errege dela azaltzen du, hau da, bihotzen errege; eta egia maite dutenek entzuten diotela.

Zein misterio dago honetan guztian? Erraza. Joan ebanjelariak sakontasunez begiratzen dio Jesusen nekaldiari. Eta nekaldi honen kontakizun aintzatsua egin du. Jesus da uneoro drama zuzentzen ari dena. Heriotzera jaun eta jabe delarik doa. Azalpen honekin koherente izanez, Joanek ez du Getsemaniko agonia kontatzen, Pedroren ukapenak suabetu eta sinpletu egiten ditu, eta Jesusen irain eta eta sufrimenduei erreferentziak gutxitu egiten ditu. Gurutzea bere garaipena da. Gurutzean altxatzea aintzara iristea bezala da. Piztuerak errematatuko du garaipen hori. Eta garbi geratuko da Jesusen erregetza umiltasun, zerbitzu eta bihotzen aldaketei dagokiona dela.

Hau da Jesus eta Pilatoren arteko elkarrizketa ulertzeko giltzarria. Joanen nekaldia liluragarria da. Galdera egiten digu zuzenean: Jesus honen jarraitzaile zara, zerbitzari eta jabe, apal eta burujabe dena, piztuerarekin eta gurutzean garaile dena?


ESKARIA

Paradoxa

Nor da presoa? Nor epailea?
Nor ari da egoera zuzentzen, eta nor makurtzen?
Nor dago sendo, nor da agindupekoa?

Akusatua zara eta aurrean duzuna mareatu egin duzu.
Erruztatuaren boterea besterik ez duzu,
eta Pilato ebidentzian uzten duzu.
Preso gaixo bat zara
baina zure jenioak haren gandorraren gainetik salto egiten du.
Gurutzera igo zaitzaten agindu dezake,
baina zuk arrisku handiz toreatu egiten duzu.
Berak baztertu egin zintuen,
baina zuk lurraren ibilbidea aldatu egin duzu
eta lehen baino erdirago zaude orain.
Zein kontraste biziak! Zein misterio dituzte beren baitan?

Errege zara, baina ondasun eta ezpatarik gabe.
Errege, baina izango ez balitz bezala?
Bai, baina banketxeek, errege eta erreginek baino botere handiagoa duzu.
Borondateak lortzen dituzu dirurik gabe.
Menperatu gabe eta biolentziarik gabe konbentzitzen duzu.
Gezur eta maltzurkeriarik gabe erakartzen duzu.
Eta guduak irabazten dituzu gerra egin gabe.

Azken finean, Jauna, harrigarriena zara.
Indarrik gabe, baina potentziaz betea,
Hilzorian, baina bizia banatuz.
Lotuta, baina benetako askatasuna emanez.
Eta gezurra nagusi den mundu batean,
Zintzotasuna argituz.

Zintzilikatua ikusen zaitut eta emozioak gaina hartzen dit.
Maite nazazun eskatu nahi dizut.
Badakit maite nauzula eta nigatik hil zinela.
Entzun egin behar dut, hunkitu nadin.
Ukitu eta besarkatu egin behar dut.
Zure beldur naiz, eta indar handiz erakartzen nauzu.
Eta nire sentimentuak nire masailetan behera hasten dira.

Zure izarrari helduko diot,
indar guztiz nirea egingo dut.
Zure oinatzei jarraituko diegu.
Zure kausari jarraituko diogu.
Zure sutondoan abestiak abestuko ditugu.

El triunfo del Señor encadenado.

Queridas hermanas y hermanos:
Hoy es el último día del año litúrgico, ciclo B.
Celebramos la fiesta de Cristo Rey del Universo.
El próximo domingo comenzaremos el tiempo de Adviento.
con lecturas del ciclo C y el evangelio de Lucas como base.
La eucaristía de hoy nos presenta una gran paradoja:
celebramos a Cristo Rey con un texto de la pasión,
un rey que va a ser colgado del madero cruel.
Jesús aparece ante Poncio Pilato como reo,
juzgado y expuesto a ser condenado,
pero más entero que el gobernador.
Podremos meditar con profundidad
sobre los valores de Jesús
y de su evangelio.
Feliz día.

EL TRIUNFO DEL SEÑOR ENCADENADO

PROCLAMACION DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN  Jn 18,33-37.- 
 Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos?  Jesús le respondió: ¿Dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí?  Pilato respondió: ¿Es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?  Jesús le respondió: Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo, mi gente hubiera combatido para impedir que me detuvieran los judíos; pero mi Reino no es de aquí.  Entonces Pilato le dijo: ¿O sea que eres rey? Jesús le respondió: Sí, soy rey, como tú dices. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo: mi misión es dar testimonio de la verdad. Toda persona que esté a favor de la verdad escucha mi voz.
PALABBRA DEL SEÑOR

COMENTARIO de Patxi Loidi

Saludos cordiales, amigas y amigos de Evangelio Vivo. Este pasaje muestra varias paradojas. La primera de ellas es que la iglesia haya elegido un texto de la pasión para celebrar la fiesta de Cristo Rey. Es una gran paradoja: Jesucristo es rey desde la cruz. En los versículos de hoy está encadenado delante del gobernador romano.

¿Quién es el reo? Esta es otra de las paradojas. El reo es Jesús, pero habla a Pilato de tú a tú. Además normalmente un reo se limita a contestar, porque está en juego su vida. Jesús hace todo lo contrario: actúa como dueño y señor, con peligro para su vida. Cuando Pilato le pregunta si es el rey de los judíos, no responde a su pregunta, sino que él le hace otra. ¿Hablas por tu cuenta o porque otros te lo han dicho? Es una provocación impropia. Un reo jamás actúa de esta forma.

Todo esto es tan evidente, que Pilato se molesta. Como diciéndole: No me hagas preguntas tú a mí. Dime lo que has hecho de malo. En ese momento Jesús responde a la pregunta inicial. Afirma su realeza, pero deja claro que no es una realiza política; el poder romano no tiene nada de que preocuparse. Parece un diálogo de sordos. Pero queda marcada claramente la separación entre la iglesia y el estado.

Jesús marea a Pilato. Y como este no sabe por dónde seguir, le pregunta de nuevo: O sea que ¿eres rey? Jesús explica finalmente que él es rey de la verdad, o sea de los corazones; y que quienes aman la verdad le escuchan.

¿Qué misterio hay en todo esto? Muy sencillo. El evangelista Juan mira la pasión de Jesús en profundidad. Y ha hecho un relato glorioso de la misma. Jesús es en todo momento quien dirige el drama. Va a la muerte como dueño y señor. Consecuente con este planteamiento, el autor suprime la agonía de Getsemaní, suaviza y simplifica las negaciones de Pedro y reduce al mínimo las referencias a las humillaciones y sufrimientos de Jesús. La cruz es su triunfo. El alzamiento a la cruz es como la subida a la gloria. La resurrección rematará esta victoria. Y quedará claro que la realeza de Jesús es de humildad, servicio y cambio de corazones.

Esta es la clave para comprender el diálogo de Jesús y Pilato. La pasión de Juan es deslumbrante. Nos interpela directamente preguntándonos: ¿Eres realmente uno de los discípulo de este Jesús siervo y dueño, humilde y soberano, triunfador no solo con la resurrección, sino incluso con la cruz?

00000000000000000000000000000000000

PLEGARIA

Paradoja

¿Quién es el reo?, ¿quién, el juez?
¿Quién lleva la batuta y quién se pliega?
¿Quién está bien entero, quién parece un mandado?

Eres el acusado y lo mareas.
Tienes solo el poder de un inculpado
y dejas a Pilato en evidencia.
Eres un pobre reo,
pero tu genio salta por encima de su cresta.
Puede mandarte que te suban al madero,
pero tú peligrosamente lo toreas.
Él te quitó de en medio,
pero Tú has cambiado el rumbo de la tierra
y te has quedado más en medio que antes.
¡Qué contrastes tan vivos! ¿Qué misterios encierran?

Eres rey, pero un rey sin hacienda ni espada.
¿Un rey como si no lo fuera?
Sí, pero tienes más poder
que los bancos, los reyes y las reinas.
Consigues voluntades sin dinero.
Convences sin dominio ni violencia.
Atraes sin engaños ni artimañas.
Y ganas las batallas sin hacer la guerra.

Eres, en fin, Señor, el más chocante.
Sin fuerzas, pero lleno de potencia,
Muriendo, pero repartiendo vida.
Atado, pero dando libertad verdadera.
Y, en un mundo de engaños,
alumbrando franqueza.

Mirándote colgado, me invade la emoción.
Quiero pedirte que me quieras.
Sé que me quieres y por mí moriste.
Necesito escucharlo, para que me conmueva.
Necesito palparlo y abrazarlo
Me das miedo y me atraes con enorme fuerza.
Y empiezan a rodar mis sentimientos sobre mis mejillas.

Agarraré tu estrella,
la haré mía con toda intensidad.
Seguiremos tus huellas.
Seguiremos tu causa.
Cantaremos canciones al calor de tu hoguera.

GOTZAINDEGIA HOTEL: EBANJELIOAREN AURKAKO LOTSAGARRIKERIA

     Idazki hau sinatzen dugunak laikoak gara, emakumeak eta gizonak, urtetan Gipuzkoak Elizarekin konprometituta gauden kristauak. Harri eta zur geratu gara irakurri dugunean Donostiako Gotzaindegiak 26 apartamentu turistiko egingo dituela bere egoitzetako batean eta Groseko Zabaleta 5.eko “eraikina” aparthotel bihurtuko dela. Eraikin hau ez da edozein leku, Gotzaindegia da, Donostiako Elizbarrutko gobernuaren egoitza, alajaina. Ebanjelioa iparrorratz hartuta, eliza Gipuzkoako kristau elkarte eta gizartearen zerbitzura antolatzeko tokia, adibidez, espetxe pastoraltzan, etorkin, kristau ikasbide, liturgia eta otoitza, erlijiosen elkarte eta gainerako arloetan… Erreferentziazko gune hau hotel eta diru-iturri bihurtuko da gotzainaren erabakiz. Halako lotsagarrikeriarik! Suminduta gaude.23

    Hau, ordea, ez da gertaera bakandu bat. Gure iritziz, hemen izan dugun Eliza –eta oraindik badena, kuria honek aurka diharduen arren– suntsitzeko pentsatutako plan zabal baten barruko urratsa da, hamarkadetan zehar milaka laiko gipuzkoarren parte hartzeaz eratutako Ebanjelioaren zerbitzuko Eliza desegiteko. Munilla eta beretarrak horretan ari dira eginahalean; orain ondarea ere hondatzen. Ez dira alokatu edota saltzeko asmotan dabiltzanaren nagusi baina elizbarrutia beren mendekoa balitz bezala jokatzen dute. Eramanezina da kontzientzia ebanjelikotik begiratuta eta onartezina gizarte demokratiko heldu baten ikuspegitik. Berriz ere ikusten dugu Munilla Gotzainak, bere gobernu taldearen babesarekin, mespretxu egiten diola Gipuzkoako parrokietako mila apaiz eta pastoralgile laikok apirilean esan ziotenari, hots, ez ibiltzeko Elizbarrutiari bizkarra emanez. Egiazko datuak azalduz eta kanpoko auditoria batez Elizbarrutiko egoera ekonomikoa argitzeko eskaria aintzat hartu ez ezik, berea egingo du, itxura denez. Halakoxea da bere estiloa: entzun ez, informazioa ezkutatu, manipulatu, inposatu. Sigue leyendo

DE OBISPADO A HOTEL: UN ESCÁNDALO ANTIEVANGÉLICO

DE OBISPADO A HOTEL: UN ESCÁNDALO ANTIEVANGÉLICO

     Quienes firmamos este escrito somos mujeres y hombres laicos, cristianos comprometidos desde hace años con la Iglesia de Gipuzkoa. Hemos leído con estupor que el Obispado de San Sebastián creará 26 apartamentos turísticos en una de sus residencias  y que el “edificio” de Zabaleta 5, en Gros, se convertirá en aparthotel. Este edificio es, ni más ni menos, el Obispado de San Sebastián. En otras palabras, la sede del gobierno de la Iglesia diocesana de San Sebastián, lugar donde se ha pensado e impulsado una Iglesia en clave evangélica en las distintas áreas como la pastoral penitenciaria, inmigrantes, catequesis, liturgia, comunidades de religiosas… al servicio de la comunidad cristiana de Gipuzkoa y de la sociedad. Este lugar diocesano de referencia se va a transformar en hotel y fuente de dinero por decisión episcopal. Nos produce escándalo e indignación.

DORREAK

     No es éste un hecho aislado. Al contrario, creemos que se enmarca dentro de un diseño global para deshacer lo que ha sido –y todavía es, a pesar de esta curia– una Iglesia al servicio del Evangelio construida durante décadas con nuestra participación, la de miles de laicas y laicos guipuzcoanos. A la descomposición pastoral que están llevando a cabo Munilla y los suyos, se le añade ahora un destrozo patrimonial. No son dueños de lo que pretenden alquilar y vender pero actúan como si la diócesis fuera su feudo, algo intolerable desde una conciencia evangélica e inadmisible ante una sociedad democrática madura. Vemos una vez más que el Obispo Munilla, con la cobertura de su equipo de gobierno, desprecia la demanda de un millar de sacerdotes y agentes de pastoral de las parroquias de Gipuzkoa que, alertados de los proyectos que tenía el equipo episcopal, pedía no actuara a espaldas a la Diócesis (abril de 2018). Por lo que se ve, lejos de tomar en consideración la solicitud de aclarar con datos reales y con una auditoría externa la situación económica diocesana, siguen adelante. Es su estilo: no El Obispo Munilla y sus colaboradores están destruyendo una Iglesia que ha conformado la identidad diocesana. Gracias a ella generaciones de hombres y mujeres seguimos a Jesucristo, en una Iglesia que ha colaborado con la sociedad por una Gipuzkoa más humana y justa. Percibimos que con todo esto quieren arruinar un modo de hacer iglesia, y lo vemos como una agresión a esta Iglesia conciliar, sometida a un auténtico acoso y derribo. Lo consideramos radicalmente antievangélico, un auténtico anti-testimonio. Es, además, una zancadilla más a este Papa. Mientras Francisco, con palabras y gestos de solidaridad fuertes hacia los más sufrientes y necesitados así como con denuncias valientes ante la injusticia y la indiferencia, llama sin cesar a la Iglesia a convertirse al Evangelio y abrirse a los últimos, inmigrantes, refugiados, ancianos, parados, presos, prostitutas… Sin embargo, su voz  sufre aquí una especie de efecto-frontón y choca con la ‘muralla Munilla’. El eco del Papa Francisco no resonaría en nuestras parroquias si no fuera por sacerdotes y cristianos concienciados y atentos, y si no fuera por los medios de comunicación e internet. He aquí el contraste: el Papa Francisco, con el espíritu de Jesús, sitúa a los pobres en el primer lugar de la Iglesia y nos orienta a los cristianos en esta dirección, como en el Día Mundial de los Pobres del domingo, en que compartió mesa con 3.000 pobres en un comedor enorme que hizo preparar en el Vaticano; en cambio, el Obispo Munilla, con el espíritu de los mercaderes y negociantes del templo, lleva a la Diócesis en busca del dinero, corriendo tras él. Es el desprestigio de la Iglesia y una burla a esta Diócesis, de graves consecuencias para su propia credibilidad y para ofrecer la fe y del Evangelio.

    Lo decimos como cristianos de parroquias de Gipuzkoa: estamos escandalizados e indignados ante semejante abuso de poder, y también ante los indiferentes en la propia iglesia, que parecen preferir su comodidad a cargar con la cruz de esta injusticia y denunciarlo. No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados. Solo nos queda alzar nuestra voz y protestar. No más abusos episcopales. No en nuestro nombre.

Gipuzkoa, 18-11-2018

Firmantes del artículo, 44 laicas y laicos agentes de pastoral de parroquias de Gipuzkoa.