Pazko domeka, Arratia Eliza

Joan jakun garizuma
Heldu jaku poztasuna:
Kristo biztuta, kendu bildurrak
Zabal maitasuna.
Errukiaren argia
Pazko gabeko suzia
Kristoren argiz jantzi gaitezen
zabalduz grazia

Jesusek eban ustea
Lora fruitu egitea
Errukitsuak izan gaitezen
Jesus da bidea.
Errukiaren fruitua
Asetzea gosetua
Egarri dana lagundu eta
Arrotza_onartua

Erropak biluziari
Bisitatu gaixoari
Barri onaren erruki hori
ekintzaz ageri.
Hildakoa lurperatu
Etxekoari lagundu
Asmo hutsetan ez geratzeko
berbok gogoratu.

Joan jakun garizuma
Heldu jaku poztasuna:
Kristo biztuta, kendu bildurrak
Zabal maitasuna.
Errukiaren argia
Pazko gabeko suzia
Kristoren argiz jantzi gaitezen
zabalduz grazia

Anuncios

Errukiaren erromes – Aitor Mendiluze

AITOR MENDILUZE

 

1_Nahiz bakoitzak jakin zer                      2_Ta errukia nola
sinismen daukagun                                      azaldu hitz bitan
izan gaitezen beste                                       zer den aztuta bizi
sinismenen lagun,                                        gera gehiegitan;
bereizten gaituenaz                                      behar bada ikasi
zertarako jardun,                                          behar da egitan
elkartzen gaituena                                       ispilu bat ikusten
balia dezagun.                                               besteen begitan

 

3_Urte oso errexak                                    4_Beraz hori da denon
ez dira igaro,                                                erantzukizuna:
horren ondorioak                                        bakoitzak ematea
nahi baino gehiago;                                    emateko duna.
baina norbere kontu                                   Errukiz azaltzea
soiletik harago                                             geure erantzuna,
besten bakardadea                                     horixe da hurkoak
denon esku dago.                                        eskatzen diguna.

5_Beraz azken bertsoan
horren ondorena,
behar bada esateko
bistan dagoena:
inork ulertzekotan
azaldu nahi dena,
ejenplu_ematea da
biderik onena.