Eutsi Berrituzen erantzuna Jose Ignacio Munilla gotzainak TeleDonostin esandakoei.

Hau esateak eta sinesteak baditu lanak: daukagun Gotzainak egia ukatzen du. Oraingoan jendaurrean egin du, edozeinek ikusi eta entzuteko eran. Teledonostin, aurreko 5ean egin zioten elkarrizketa batean, Gipuzkoako mila bat kristauk sinatutako idazkiaz mintzatu zen Jose Ignacio Munilla. Apezpiku honek Donostiako elizbarrutia egoera tamalgarrira daramala salatzen du idazkiak, abandonatuta eta deseginda utziz, inposaketa medio eta elizbarrutiko erakundeetako eta kristau elkarteko ahotsak kontuan hartu gabe. Salaketa honen arrazoia Elizbarrutia sei Artziprestaldetan berregituratzea izan da, 2017ko uztailaren 31ko gotzain dekretuan jasoa. Sigue leyendo

Anuncios

Respuesta de Eutsi Berrituz a las declaraciones del obispo José Ignacio Munilla en Teledonosti.

Es una de las cosas más difíciles de afirmar y creer: el Obispo que tenemos es un Obispo que niega la verdad. Esta vez lo ha hecho públicamente. En una entrevista en Teledonosti el pasado día 5, José Ignacio Munilla se refiere al documento firmado por casi un millar de cristianas y cristianos de Gipuzkoa, donde se denuncia la situación a la que está conduciendo este Obispo a la Diócesis de San Sebastián, situación de abandono y descomposición, por medio de la imposición, sin tomar en consideración las voces de los órganos diocesanos y de la comunidad cristiana. La ocasión de esta denuncia fue la reestructuración de la Diócesis en seis Arciprestazgos, recogida en el decreto episcopal del 31 de julio de 2017. Sigue leyendo

Eutsi Berrituz. Evaluación del curso 2016-2017. Resúmen.

Evaluación del curso 2016-2017.  Resúmen.


Creemos que aunque con nuestros límites, hemos cumplido el plan del curso 2016-2017, aunque probablemente, teníamos que haber hecho algo más en algunos puntos.

Creemos que se ha mantenido bastante bien la organización y el ambiente de la estructura interna.
La diversidad que hay entre nosotros dificulta el trabajo, pero al mismo tiempo nos enriquece..

Situación actual.

 Se nos está haciendo largo. A la vista de la situación de la diócesis, sentimos impotencia en muchos momentos. No vemos que la situación mejore, al contrario. El Sr. Obispo continúa firme haciendo su camino, sin hacer caso a los Consejos diocesanos ni a los que no piensan como él. Menos a lo que nosotros decimos.

Tenemos claro que la resistencia es nuestro desafío, pero se hace difícil mantener el esfuerzo  durante tanto tiempo.

Han pasado siete años y no vemos ningún cambio de actitud por parte del Sr. Obispo. Esta idea está tomando fuerza entre nosotros/as: Es inútil, con D. José Ignacio Munilla, la diócesis no andará el camino hacia la Iglesia que deseamos y deseó el Concilio Vaticano II, y eso porque su modelo de Iglesia es muy distinto. Tendremos que seguir adelante contando con esto.

La situación de la diócesis, en general, continúa siendo muy mala en nuestra opinión.

En vista de la realidad nos surgen dudas sobre la oportunidad de la actividad de Eutsi Berrituz, pero hay que valorar que después de casi siete años todavía mantenemos nuestra estructura, continuamos reuniéndonos, a los dos encuentros anuales asisten bastantes personas, por medio del correo electrónico mucha más personas están informadas de nuestros escritos y convocatorias y bastantes personas entran en nuestro blog. Creemos que todo esto debe ser valorado.

Creemos que hay personas que de un modo u otro siguen apoyando a Eutsi Berrituz.

Nuestras preocupaciones del principio continúan al mismo nivel, pero las ilusiones e intenciones han ido adecuándose a la medida de nuestras fuerzas a lo largo de estos años.

Próximo curso.

 Reflexionaremos sobre la actividad y futuro de Eutsi Berritz. Eso nos iluminará el porvenir.

Lo diremos otra vez, vemos la actividad de Eutsi Berrituz como un servicio a la diócesis, aunque muchos nos ven como una organización contra el obispo.

Tendremos que decidir qué hacer ante la reorganización de la diócesis.
Necesitamos trabajar en grupo, en equipo, tenemos necesidad de tener noticias unos de otros, nos hemos esforzado en esto y creemos que hemos adelantado algo, aunque tenemos que mejorar todavía.

Tenemos que decidir si tenemos que hacer o no el seguimiento de la marcha de la diócesis y   publicar nuestras opiniones.

Tendremos que impulsar el trabajo entre las diócesis vecinas.

Tendríamos que intentar dar continuidad al grupo de mujeres creado para la organización del  último encuentro.

Tenemos que de dar el paso de la crítica a hacer las propuestas para la actividad pastoral.

Sabiendo que somos y seremos minoría, aceptando la realidad, midiendo las fuerzas y fijando objetivos a la medida, seguiremos adelante con ánimo haciendo lo que podamos.

Septiembre de 2017.

 

 

Eutsi Berrituz

2016-2017 ikasturteko ebaluaketa.  Laburpena

2016-2017 ikasturterako lan-plangintza, gure mugekin bada ere, nahiko bete dugula uste dugu. Beharbada, zerbait gehiago egin behar genuen puntu batzuetan.
Egitura barneko antolaketa eta giroa nahiko ondo mantendu dela uste dugu.
Gure arteko aniztasunak zaildu egiten digu lana, baina aldi berean horrexek ematen digu aberastasuna..

Egungo egoera.

 Luze egiten ari zaigu. Elizbarrutiaren egoera ikusita, ezintasuna sentitzen dugu une askotan. Ez dugu elizbarrutian hobekuntzarik ikusten, alderantziz baizik. Gotzainak bere bide finkoa egiten jarraitzen du, elizbarrutiko kontseiluei eta berak bezala pentsatzen ez dutenei jaramonik egin gabe. Guk esaten dugunari gutxiago.

Garbi daukagu erresistentzia dela gure erronka, baina zaila egiten da hain denbora luzean ahaleginari eustea.

Zazpi urte joan dira eta ez dugu Gotzainaren aldetik jarrera aldaketarik ikusten. Iritzi hau indartzen ari da gure artean: Alferrik da, D. Jose Ignacio Munillarekin ez dugu guk nahi dugun eta Vatikano II.ak nahi izan zuen Eliza eredurako biderik egingo, eta hori, bere Eliz eredua erabat bestelakoa delako. Hau kontuan izanda egin behar dugu aurrera.

Elizbarrutiaren egoera, orokorrean, oso txarra izaten jarraitzen du gure iritziz.
Errealitatearen aurrean Eutsi Berrituzen jardueraren egokitasunaz zalantzak sortzen zaizkigu, baina ia zazpi urte igaro ondoren oraindik dugun egiturari eusten diogu, biltzen jarraitzen dugu, urteko bi elkarketetara dezente pertsona biltzen dira, posta elektroniko bidez jende askok izaten du gure idatzi eta deialdien berri eta gure blogean jendea sartzen da, hau dena baloratu behar dela uste dugu.

Era batera edo bestera Eutsi Berrituzi beren babesa ematen dioten pertsonak badaude.

Hasierako gure kezkak maila berean jarraitzen dute, baina ilusio eta asmoak gure indarren neurrira egokitzen joan gera urte hauetan zehar.

Hurrengo lan-urtea.

 Eutsi Berrituzen jardueraz eta geroaz gogoeta egingo dugu. Horrek etorkizuna argituko digu.
Berriz esango dugu, elizbarrutiari zerbitzu bezala ikusten dugu Eutsi Berrituzen jarduera, nahiz eta askok gotzainaren aurkako antolaketa bezala ikusten gaituzten.
Elizbarrutiaren berrantolaketaren aurrean zer egin erabaki beharko dugu.

Taldean lan egin beharra, elkarlanaren beharra, elkarren berri izatearen beharra dugu, saiatu gara eta zerbait aurreratu dugula uste dugu, oraindik hobetu beharrean bagaude ere.
Elizbarrutiko martxaren jarraipena egin eta gure iritziak kaleratu behar ditugun hala ez erabaki behar dugu.

Inguruko elizbarrutien arteko lana bultzatu beharko dugu.

Azken elkarketaren antolaketan sortutako emakume taldeari jarraipena ematen saiatu beharko genuke.

Kritikatik pastoralgintzarako proposamenak egiteko pausoa eman beharrean gaude.

Gutxiengoa garela eta izango garela jakin, errealitatea onartu, indarrak neurtu, neurriko helburuak hartu eta  adorearekin, ahal duguna eginaz  aurrera egingo  dugu.

2017ko iraila.

Goian bego, Iñaki Beristain

Goian bego, Iñaki Beristain

Arantzazuko Amaren festaburua eta hamabost egun eskasera hil zaigu Iñaki. Eutsi Berrituzen izenean, oroitu egin nahi dugu bera eta bere lana. Oroitu eta eskertu. Eskertu, frantziskotar izatea erabaki eta Arantzazutik gure elizbarrutiari eta euskal elizari egin dion zerbitzua, une samin honetan frantziskotarrei eta Iñakiren etxekoei gure otoitza eta besarkada bidaliz.

Zerbitzua Arantzazun bertan, bertara hurbiltzen zirenei fedea ospatzen lagunduz. Fraidelagun eta laikoekin batera, zenbat ospakizun ez ote ditu bizi izan eta bizitzen lagundu Iñakik Arantzazun! Bakearen aldeko elizbarrutiko hainbeste ibilaldi eta herrietako hamaika erromesaldi Arantzazuko Amaren altzoan. Kantuak, otoitzak, sinboloak egokiro prestatuz eta etengabe berrituz, Ebanjelioaren zerbitzura.

Zerbitzua Arantzazutik gizartera Berri Ona zabalduz. Euskarazko kantutegia aberastuz eta gaurkotuz, kristau herriaren ondare ezezik gozatu nahi duen ororentzat egina, Pello Zabalarekin, hura hitzak sortzen eta hau musika jartzen. Arantzazuko Aldizkaria aurrera ateraz, fraidelagunekin batera irratietan mezak eskainiz, Telebistako “Egi bidean” programa eginez,  hainbat eta hainbat parrokiatan hitzaldiak eta gogojardunak eskainiz, bileretan parte hartuz, materialak prestatuz.

Eta zerbitzua Arantzazu XXI. mendeko gipuzkoar eta euskaldunentzat eskainiz. Fedea, kultura eta naturaren arteko loturak Arantzazutik biziberrituz. Lehendik jasotakoa orainaldira ekarriz eta geroko Euskal Herrian pentsatuz.

Gorputzez handia, abegitsua beti. Besoak zabalik, irribarrea ezpainetan, betaurreko handien atzean bi begi bizi eta maitekor. Euskal sena eta etorria borborka, hizlari aparta, idazle joria… Aldarean, plazan, gogartetxean, komunitatean… erraz aurki genezakeen Iñaki Arantzazun. Zaude Goian, Iñaki, eta Bizi Jainkoaren Betean. Egun Handira arte!

 Eutsi Berrituz, Gipuzkoako kristau taldea

2017-IX-25

KATALUNIA: DEMOKRAZIA KONTUA DA ETA ERAGIN EGITEN DIGU

Eutsi Berrituz, 2017-09-20

Kataluniako errealitate politikoa ikusirik, Estatu espainiarra harrapatzen duena, eta biziki eragiten digula pentsaturik, Eutsi Berrituzek bere iritzia adierazi nahi du Euskal Herrian Ebanjelioaren zerbitzuko Elizarekin konprometitutako Gipuzkoako kristau taldea izanik.

Ezer baino lehen arreta jarriko diogu Kataluniako gotzainek 1985ean esandakoari: “Kataluniako Elizako apezpikuak gara, hemengo herrian egindako Elizakoak, eta Kataluniaren errealitate nazionala aitortzen dugu, milurteko historian barrena hezur-mamitua”; herri eta nazioen “eskubideak gauzatzea bideragarria egingo duen egitura juridiko-politiko egokia behar du nazio katalanaren existentziak”; “Estatu batek lortu dezake, antolakuntza on batez, bere barruan nazio ezberdinak elkarrekin bizitzea eta aurrera egitea, inork beste batekin berdindu behar duela sentiarazi gabe”. Eta azkenik zioten: “norabide honetan aurreratu ahal izango da soilik Estatuak hartuko dituen forma politiko-administratiboek ez badute inoiz eragozten herri bakoitza berez garatzea, baizik eta, alderantziz, garapen hori aldezten eta eragiten badute”. Berriagoa da, 2011koa, gotzainen mezua: dagokien aldeen arteko “elkarrizketa eta elkar ulertzea akordio zuzen eta egonkorra iristeko” eta “aukera politiko guztiek dute zilegitasun morala pertsonen eta herrien duintasun ukaezinarekiko begirunean oinarritzen badira eta pazientziaz bakea eta justizia bilatzen badute”.

Apezpiku katalanen esanek oihartzun egiten dute aita santuen hitzetan. Joan Paulo II.a honela mintzo zen Europako Parlamentuaren aurrean: “europar herri batuek ez dute onartuko nazio batek edo kultura batek gainerakoak mendean edukitzea”; Frantzisko aita santuak beste hau dio: “munduko herriek beren etorkizunaren egile izan nahi dute. Bakean egin nahi dute justiziara daramatzan ibilbidea. Ez dute besteren begiradapean egon nahi ez besteren eskusartzerik nahi non indartsuenak ahulena azpian hartzen duen. Beren kultura, hizkuntza, gizarte-prozesuak eta ohitura erlijiosoak errespetatuak izan daitezen nahi dute”. Sigue leyendo

CATALUNYA: UNA CUESTIÓN DE DEMOCRACIA QUE NOS AFECTA

Eutsi Berrituz, 20-09-2017

Ante la realidad política que acontece en Catalunya, implica al Estado español y convencidos de que nos afecta seriamente, Eutsi Berrituz desea manifestar su opinión como grupo de cristianas y cristianos de Gipuzkoa comprometidos con una Iglesia al servicio del Evangelio en Euskal Herria.

No está de más recordar lo que los obispos de Catalunya decían en 1985: “Como obispos de la Iglesia en Cataluña, encarnada en este pueblo, damos fe de la realidad nacional de Cataluña, plasmada a lo largo de un milenio de historia”; “la existencia de la nación catalana exige una adecuada estructura jurídico-política que haga viable el ejercicio de los derechos” de los pueblos y naciones; “un Estado puede, con una adecuada organización, lograr en su interior la convivencia y el progreso de diversas naciones, sin que ninguna de ellas haya de sentirse constreñida a la asimilación por otra”. Concluían: “sólo será posible avanzar en esta dirección si las formas político-administrativas que el Estado adopte no impidan nunca el desarrollo natural de cada pueblo, sino que, por el contrario, lo favorezcan y lo sirvan”. Más recientemente, en 2011, los obispos abogaban por “el diálogo y el entendimiento para un acuerdo justo y estable” entre las partes concernidas, defendiendo “la legitimidad moral de todas las opciones políticas que se basen en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos y que busquen con paciencia la paz y la justicia”. Sigue leyendo