El afán de “rentar” de Munilla.

Noticias de Gipuzkoa

El afán de ‘rentar’ de Munilla: una autofinanciación muy discutible

POR XABIER LARRAMENDI – Miércoles, 12 de Diciembre de 2018

Somos miembros de nuestra Iglesia diocesana, pero resulta descorazonador comprobar que quienes gobiernan nuestra Diócesis cuentan realmente poco con nosotros, hombres y mujeres de base, sin otro cargo ni interés que tratar de vivir el Evangelio, colaborar en la vida de nuestras comunidades cristianas y participar en diversas iniciativas sociales. Sigue leyendo

Anuncios

Elkarretaratzean Artzain Onaren aurrean 2018-12-15

Colectivo “No a espaldas de la Diócesis –

Elizbarrutiarekin batera” Taldea

20181215 Manifiesto        20181215 Manifestua

MANIFESTUA


Gaur gure elizbarrutiko Katedral aurrean elkartu garenak ez gatoz hona inori aurka egiteko asmoz. Elizbarruti honen etorkizunagatik kezkatuta gaudelako mugitu gara, ez beste ezergatik, ikusirik desegiten ari dela urte gutxiren buruan, eta ez dagoela gure esku hori eragoztea. Ez gara asko. Badakigu gure keinua gauza xumea dela eta txikia, baina ahotsa jarri nahi diegu gure kristau elkarteetan asaldatuta sufritzen ari diren guztiei, nabariturik Gipuzkoako gure Eliza gero eta hondatuagoa dagoela.
Gure artean larri zaurituta dago elizbarrutiko batasuna, eta inork ez daki zeinek osatuko duen. Gotzaindegiaren jokaera larderiatsuak aspaldi utzi zituen benetako eraginkortasunik gabe Elizbarrutiko Apaiz Batzordea eta Elizbarrutiko Pastoral Kontseilua, elizbarrutirako gai erabakigarriez gogoeta egiteko eta aholkua emateko funtsezko erakundeak. Bestetik, artziprestaldeen berregituraketa, benetako premiak kontuan izan gabe eta bailaretako nortasuna aintzat hartu gabe ezarria, indarrak bildu eta pastoralgintza biziberritu ordez, are gehiago ari da egiteko hori eragozten eta oztopatzen.
Ez da hori bakarrik. Ezabatu egin dira, azalpenik batere eman gabe, urteroko Pastoral Jardunaldiak, zeinetan 300 pastoralgilek baino gehiagok esku hartzen zuten. Bailaretan laiko-ardurak eman zitzaizkien emakumeei eta gizonei ez zaie arreta arrastorik jartzen. Desagertu egin da Teologia eta Pastoral Institutua, eta inork ez dakigu zergatik. Gure elizbarrutian jada ezin da Eliz eredu argi batean oinarritutako benetako pastoral jarduerarik bideratu. Bien bitartean, ekimen arrotzak sartzen ari dira, erromesaldiak, pietatezko debozioak… eta edozein bazterretatik datoz apaizak eta mojak, aldez aurretik gure elizbarrutiko errealitate eta bizitzarekin inolako harremanik izan gabe, ezta ezaguerarik edo loturarik ere. Horrela gabiltza urtea joan eta urtea etorri, honek guztiak nora eramango gaituen jakin gabe.

Baina gaur kalera irtenarazi gaituena egitate bat da, Gotzaindegiko zuzendaritza hartzen ari den norabide okerra agirian utzi duena; kristauekiko begirune eza, 1950ean elizbarrutia eratu zenetik, bere ondarea sortzen eta eusten lagundu duten arren; eta, batez ere, irizpide ebanjeliko arrastorik ez egotea. Guztiok jakin dugu komunikabideen bitartez Gotzaindegiak aparthotel bihurtuko duela orain arte elizbarrutiko kuriaren egoitza izandakoa, alegia, elizbarrutiko pastoralgintza garrantzitsuena eragiten zeneko tokia, eta atea zabalduko diola 26 apartamentu egiteari, hotel lizentziarekin. Badirudi antzeko zerbait egitekotan direla Urdaneta kaleko 10.ean, Gotzainaren oraingo etxebizitzan eta zenbait apaiz jubilaturen egoitzan. Jakin ahal izan dugu baita ere, Intxaurrondon (Donostia) kokatutako Santu Guztien parrokia bota egingo dutela Zahar Etxe bat eraikitzeko, ez publikoa, pribatua baizik, eta Gotzaindegiak inbertsiogile bat daukala hori gauzatzeko: 6 solairuko Egoitza izango da eta 4 solairuko parkinga edukiko du. Era berean, kezkatzekoa da parrokia batzuk gogoak emanda ezereztea, apetaren arabera.
Hau guztia gertatzen ari da gauero kalean lo egiten duten 150 pertsona dauden elizbarruti batean eta, Irungo mugatik, Frantzia etorkinak sarri-sarri itzultzen ari den elizbarrutian. Beste elizbarruti batzuetan “etxegabeentzat” “etxebizitza sozialak” sustatzen hasita daude Frantzisko aita santuaren deia adituz, hura esan eta esan ari baitzaie Europako tokiko elizei, parrokiei eta monasterioei hartzeko gosete eta gerratetik ihesi datozenak; aldiz, gure elizbarrutiak hotel arloko negozioari ekin ez dio ba, Donostiako turismoaren “booma” aprobetxatuz. Desberdin pentsa dezakegu eta pastoral era ezberdinak eragin ditzakegu, baina ezin duguna da Ebanjelioaren aurka jo hain era nabarmenean. Gure elkarteetan kristauak Elizaren lotsagarrikeriaz mintzo dira egun hauetan, ulertu ezinik.

Hemen gaudenok ez dakigu ze harrera izango duen keinu honek. Ez dakigu Erroman edo Espainiako Gotzainen Batzarrean inor arduratuta dagoen serio elizbarruti txiki honetaz. Gaur hona etorri bagara, gure elizbarrutiko Katedral aurrera, arrazoi honegatik da: gero eta gehiagok ikusten dugulako gure artean kristau fedearen etorkizuna dagoela jada jokoan gure herrian. Ez dugu nahi, egunen batean, gutaz oroitzean, inork esaterik geldoak izan ginela, egoera honetan besoak tolestuta, eta ez genuela jakin erantzuten hain une zailetan. Aurrerantzean ere saiatuko gara Gipuzkoako Eliza ebanjelikoagoa izan dadin.

Artzain Onaren katedral aurrean
2018ko abenduaren 15a

Colectivo “No a espaldas de la Diócesis – Elizbarrutiarekin batera” Taldea

MANIFIESTO


Los que nos reunimos hoy aquí, ante la Catedral de nuestra diócesis, no lo hacemos para enfrentarnos a nadie. Solo nos mueve la preocupación por el futuro de esta diócesis que en pocos años se va deshaciendo sin que esté en nuestras manos el poder evitarlo. No somos muchos. Sabemos que nuestro gesto es sencillo e insuficiente, pero queremos poner voz a todos los que en nuestras comunidades cristianas sufren desconcertados al experimentar cada vez más el deterioro de nuestra Iglesia de Gipuzkoa.

Entre nosotros la comunión diocesana está gravemente herida, y nadie sabe quién podrá sanarla. La actuación autoritaria del Obispado ha dejado hace mucho sin eficacia real al Consejo Presbiteral Diocesano y al Consejo Pastoral Diocesano como órganos indispensables para la reflexión y la consulta en temas decisivos para la diócesis. Por otra parte, la reestructuración de los arciprestazgos, introducida sin atender a la necesidades reales ni respetar la identidad de las zonas, lejos de aunar fuerzas y reavivar la acción pastoral, la está obstaculizando y entorpeciendo todavía más.

No solo es eso. Se han suprimido, sin explicación alguna, las Jornadas Pastorales anuales en las que participaban más de 300 agentes de pastoral. Ha desaparecido cualquier tipo de atención a las laicas y laicos a quienes se les habían confiado responsabilidades laicales en las zonas. Ha desaparecido el Instituto de Teología y Pastoral sin que sepamos nadie por qué. En nuestra diócesis ya no es posible orientar una verdadera acción pastoral inspirada en un modelo claro de Iglesia. Mientras tanto, se van introduciendo iniciativas extrañas, peregrinaciones, devociones piadosas… y siguen llegando de cualquier parte presbíteros y religiosas sin ninguna relación previa ni conocimiento o sintonía con la realidad y la vida de nuestra diócesis. Así seguimos caminando año tras año sin saber a dónde nos llevará todo esto.

Pero lo que nos hace salir hoy a la calle es un hecho que pone al descubierto el rumbo descaminado que está tomando la dirección del Obispado; la falta de respeto a los cristianos que, desde el origen de la diócesis en 1950, han contribuido a crear y sostener el patrimonio diocesano; y, sobre todo, la ausencia total de criterio evangélico. Todos hemos podido saber por los medios de comunicación que el Obispado transformará en apartotel el edificio que ha sido hasta ahora la sede de la curia diocesana desde la que se promovía la acción pastoral más importante de la diócesis, para crear 26 apartamentos con licencia de hotel. Al parecer, también está previsto algo similar con el edificio de la calle Urdaneta 10, actual residencia del Obispo y de algunos sacerdotes jubilados. Hemos podido saber también que la parroquia de Todos los Santos ubicada en Intxaurrondo (Donostia) será destruida para construir una Residencia para Mayores, no pública sino privada, para lo que el Obispado cuenta con un inversor: el edificio de la residencia tendrá 6 plantas y un parking de 4 pisos. De igual modo es motivo de preocupación la supresión arbitraria de algunas parroquias.

Todo esto está sucediendo en una diócesis donde todas las noches duermen a la intemperie casi 150 personas y a donde están llegando continuamente migrantes devueltos por Francia por la frontera de Irún. Cuando en otras diócesis comienzan a promover “pisos sociales” para “los sin techo” escuchando las repetidas llamadas del papa Francisco a las Iglesias locales, a las parroquias y monasterios de Europa a acoger a quienes vienen huyendo del hambre y de la guerra, nuestra diócesis se embarca en el negocio hotelero aprovechando el “boom” turístico de la ciudad de San Sebastián. Podemos pensar de manera diferente y promover estilos pastorales distintos, pero lo que no podemos es ir en contra del Evangelio de manera tan manifiesta. En nuestras comunidades los cristianos, mujeres y hombres, están hablando estos días de un escándalo de la Iglesia, difícil de entender.

Quienes estamos aquí no sabemos qué acogida tendrá este gesto. Ignoramos si alguien se está preocupando realmente de esta pequeña diócesis en Roma o en la Conferencia Episcopal Española. Si hemos venido hoy aquí, ante la Catedral de nuestra diócesis, es porque somos cada vez más los que vemos que entre nosotros se está jugando ya el futuro de la fe cristiana en nuestro pueblo. No queremos que nadie nos recuerde un día como espectadores pasivos que no supieron reaccionar en momentos tan críticos. Seguiremos trabajando por una Iglesia de Gipuzkoa más evangélica.

Ante la Catedral del Buen Pastor
15 de Diciembre de 2018

Colectivo “No a espaldas de la Diócesis – Elizbarrutiarekin batera” Taldea

 

GOTZAINDEGIA HOTEL: EBANJELIOAREN AURKAKO LOTSAGARRIKERIA

     Idazki hau sinatzen dugunak laikoak gara, emakumeak eta gizonak, urtetan Gipuzkoak Elizarekin konprometituta gauden kristauak. Harri eta zur geratu gara irakurri dugunean Donostiako Gotzaindegiak 26 apartamentu turistiko egingo dituela bere egoitzetako batean eta Groseko Zabaleta 5.eko “eraikina” aparthotel bihurtuko dela. Eraikin hau ez da edozein leku, Gotzaindegia da, Donostiako Elizbarrutko gobernuaren egoitza, alajaina. Ebanjelioa iparrorratz hartuta, eliza Gipuzkoako kristau elkarte eta gizartearen zerbitzura antolatzeko tokia, adibidez, espetxe pastoraltzan, etorkin, kristau ikasbide, liturgia eta otoitza, erlijiosen elkarte eta gainerako arloetan… Erreferentziazko gune hau hotel eta diru-iturri bihurtuko da gotzainaren erabakiz. Halako lotsagarrikeriarik! Suminduta gaude.23

    Hau, ordea, ez da gertaera bakandu bat. Gure iritziz, hemen izan dugun Eliza –eta oraindik badena, kuria honek aurka diharduen arren– suntsitzeko pentsatutako plan zabal baten barruko urratsa da, hamarkadetan zehar milaka laiko gipuzkoarren parte hartzeaz eratutako Ebanjelioaren zerbitzuko Eliza desegiteko. Munilla eta beretarrak horretan ari dira eginahalean; orain ondarea ere hondatzen. Ez dira alokatu edota saltzeko asmotan dabiltzanaren nagusi baina elizbarrutia beren mendekoa balitz bezala jokatzen dute. Eramanezina da kontzientzia ebanjelikotik begiratuta eta onartezina gizarte demokratiko heldu baten ikuspegitik. Berriz ere ikusten dugu Munilla Gotzainak, bere gobernu taldearen babesarekin, mespretxu egiten diola Gipuzkoako parrokietako mila apaiz eta pastoralgile laikok apirilean esan ziotenari, hots, ez ibiltzeko Elizbarrutiari bizkarra emanez. Egiazko datuak azalduz eta kanpoko auditoria batez Elizbarrutiko egoera ekonomikoa argitzeko eskaria aintzat hartu ez ezik, berea egingo du, itxura denez. Halakoxea da bere estiloa: entzun ez, informazioa ezkutatu, manipulatu, inposatu. Sigue leyendo

DE OBISPADO A HOTEL: UN ESCÁNDALO ANTIEVANGÉLICO

DE OBISPADO A HOTEL: UN ESCÁNDALO ANTIEVANGÉLICO

     Quienes firmamos este escrito somos mujeres y hombres laicos, cristianos comprometidos desde hace años con la Iglesia de Gipuzkoa. Hemos leído con estupor que el Obispado de San Sebastián creará 26 apartamentos turísticos en una de sus residencias  y que el “edificio” de Zabaleta 5, en Gros, se convertirá en aparthotel. Este edificio es, ni más ni menos, el Obispado de San Sebastián. En otras palabras, la sede del gobierno de la Iglesia diocesana de San Sebastián, lugar donde se ha pensado e impulsado una Iglesia en clave evangélica en las distintas áreas como la pastoral penitenciaria, inmigrantes, catequesis, liturgia, comunidades de religiosas… al servicio de la comunidad cristiana de Gipuzkoa y de la sociedad. Este lugar diocesano de referencia se va a transformar en hotel y fuente de dinero por decisión episcopal. Nos produce escándalo e indignación.

DORREAK

     No es éste un hecho aislado. Al contrario, creemos que se enmarca dentro de un diseño global para deshacer lo que ha sido –y todavía es, a pesar de esta curia– una Iglesia al servicio del Evangelio construida durante décadas con nuestra participación, la de miles de laicas y laicos guipuzcoanos. A la descomposición pastoral que están llevando a cabo Munilla y los suyos, se le añade ahora un destrozo patrimonial. No son dueños de lo que pretenden alquilar y vender pero actúan como si la diócesis fuera su feudo, algo intolerable desde una conciencia evangélica e inadmisible ante una sociedad democrática madura. Vemos una vez más que el Obispo Munilla, con la cobertura de su equipo de gobierno, desprecia la demanda de un millar de sacerdotes y agentes de pastoral de las parroquias de Gipuzkoa que, alertados de los proyectos que tenía el equipo episcopal, pedía no actuara a espaldas a la Diócesis (abril de 2018). Por lo que se ve, lejos de tomar en consideración la solicitud de aclarar con datos reales y con una auditoría externa la situación económica diocesana, siguen adelante. Es su estilo: no El Obispo Munilla y sus colaboradores están destruyendo una Iglesia que ha conformado la identidad diocesana. Gracias a ella generaciones de hombres y mujeres seguimos a Jesucristo, en una Iglesia que ha colaborado con la sociedad por una Gipuzkoa más humana y justa. Percibimos que con todo esto quieren arruinar un modo de hacer iglesia, y lo vemos como una agresión a esta Iglesia conciliar, sometida a un auténtico acoso y derribo. Lo consideramos radicalmente antievangélico, un auténtico anti-testimonio. Es, además, una zancadilla más a este Papa. Mientras Francisco, con palabras y gestos de solidaridad fuertes hacia los más sufrientes y necesitados así como con denuncias valientes ante la injusticia y la indiferencia, llama sin cesar a la Iglesia a convertirse al Evangelio y abrirse a los últimos, inmigrantes, refugiados, ancianos, parados, presos, prostitutas… Sin embargo, su voz  sufre aquí una especie de efecto-frontón y choca con la ‘muralla Munilla’. El eco del Papa Francisco no resonaría en nuestras parroquias si no fuera por sacerdotes y cristianos concienciados y atentos, y si no fuera por los medios de comunicación e internet. He aquí el contraste: el Papa Francisco, con el espíritu de Jesús, sitúa a los pobres en el primer lugar de la Iglesia y nos orienta a los cristianos en esta dirección, como en el Día Mundial de los Pobres del domingo, en que compartió mesa con 3.000 pobres en un comedor enorme que hizo preparar en el Vaticano; en cambio, el Obispo Munilla, con el espíritu de los mercaderes y negociantes del templo, lleva a la Diócesis en busca del dinero, corriendo tras él. Es el desprestigio de la Iglesia y una burla a esta Diócesis, de graves consecuencias para su propia credibilidad y para ofrecer la fe y del Evangelio.

    Lo decimos como cristianos de parroquias de Gipuzkoa: estamos escandalizados e indignados ante semejante abuso de poder, y también ante los indiferentes en la propia iglesia, que parecen preferir su comodidad a cargar con la cruz de esta injusticia y denunciarlo. No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados. Solo nos queda alzar nuestra voz y protestar. No más abusos episcopales. No en nuestro nombre.

Gipuzkoa, 18-11-2018

Firmantes del artículo, 44 laicas y laicos agentes de pastoral de parroquias de Gipuzkoa.

 

 

AITAREN ETXEA DEFENDITUKO DUGU.

Luzia Alberro Goikoetxea
Maxux Gerra Gorrotxategi.

Joan zen larunbatean, azaroaren 10ean, berri hau ikusi genuen Diario Vasco egunkarian: “El Obispado de San Sebastián creará 26 apartamentos turísticos en una de sus residencias”. Notizi hark hainbat huts zituen. “Residencia” deitzen zion Gotzaindegiari berari, hau da, Donostiako Elizbarrutiaren egoitza nagusiari. Bertan bizitzeko aukera ematen duen pisu batetaz gain, eraikuntza horretan du bulegoa Gotzainak, Bikario Nagusiek, Epai Bikaritzak, notarioek, ekonomia sailak, eta hainbat pastoral zerbitzuk (katekesia, liturgia, etorkin, espetxe pastoraltza, etab.). Ez da bizitoki hutsa, eta ez dira edozein “ofizina”.

“Ofizinak” husten joan omen dira “bokazio faltagatik”. Honek ez du ez hanka ez bururik. Bulegoren bat hustu bada, Gotzainak zerbitzu hori tokiz aldatu edo langileak kaleratu dituelako da.

“Operación inmobiliaria” hau egitearen arrazoi gisa “urgencias económicas del clero” aipatzen ditu egunkariak. Zeinek esan ote du hori horrela, egunkariak dioenerako. Apaizak diru premia larrian? Eta Gotzaindegia hotel bihurtu, dirua lortzeko?! Hau eskandalua, sena ebanjelikoa duen edonorentzat. Bestalde, a zer klerikalismoa darion, apaizen Eliza eta Eliza apaizena eta kito; bai eliz ikuspen atzerakoia, ez Jainko Herririk ez laiko heldutasunik, XXI. mendetik kanpo dagoena eta gaurko gizon-emakumeentzako balio ez duena. Gainera, diru premia larri horiek, zeintzuk dira ba? Bat-batean agertu al dira orain? Honetaz eman al zaie berri zehatzik Gipuzkoako kristauei?

Donostiako Elizbarrutiko ofizina nagusiak hotel. Horixe da funtsean gertatzera doana. Zergatik da mingarria erabaki hau? “Operación inmobiliaria” dio egunkariak behin eta berriro. Bat al dator hau Gipuzkoako kristau gisa gure Elizagandik espero dugunarekin?
Har dezagun “Eliza Ebanjelioaren zerbitzura” dokumentua, Donostiako Elizbarrutian 2000. urtean argitaratu zena, urtebete baino gehiagoz parrokia eta kristau elkarteei entzun ondoren Elizbarrutiko Pastoral Kontseiluan elizbarrutiko parrokia eta talde ezberdinetako ordezkari ginen ehun lagunek baino gehiagok onartu genuena. Dokumentu hartan, Eliza Jesu Kristoren testigu eta itxaropen-ezaugarri izan zedin nahitaez behartsuei solidaritatea erakutsi behar ziela adierazi genuen (19-20. or): Gotzaindegia hotel bihurtzeak, Jesu Kristoren testigu eta itxaropen-ezaugarri egiten al du Donostiako Elizbarrutia gipuzkoarrentzat?

Behartsuentzat ez bada, Elizak Jesusen bideari ez diola jarraitzen esaten genuen (20. or.) Elizbarrutian gizarte senideago eta zuzenagorantz bidea egiten dugunaren keinuak egin behar genituela esaten genuen (20. Or.). Gotzaindegia hotel bihurtzea al zen gure Elizbarrutiak une honetan behar duen keinua?

Eta bukatzeko. Orduan horrelaxe aitortzen genuen: “Urruti gaude Eliza pobrea eta pobreen Eliza izatetik, baina pauso zehatzak eman nahi ditugu “Eliza samariarra” izate bidean, sufritzen dutenengana hurbildu eta horientzat askatasun osoa lortzeko egin dezakeen guztia egingo duen Eliza izateko. Jesusen Espirituak behartsuengana bidaltzen gaitu” (27. or). Gotzaindegia hotel bihurtzea “Eliza samariar” izateko bidean eman beharreko pausoa al da?

Dokumentu hura onartu genuenetik urteak pasa dira, bai, baina izatekotan orduan esandakoek indar handiagoa hartu dute krisiaren eta mundu mailako pobreen egoeraren aurrean. Frantzisko Aita Santuari entzun besterik ez dago. Berak iaz Mundu Mailako pobreen eguna sortu zuen. Igande honetan ospatuko dugu bigarren aldiz. Zein zen berak iaz eskaini zuen eta aurten errepikatuko duen keinua? Vatikanoan Eukaristiaren mahaira eta bazkaritara gonbidatu ditu beharren dauden 3.000 gizon-emakume. Nori irekiko dizkie Erromako Gotzaindegiko ateak? Pobre eta pobreekin lanean ari direnei. Iazko esperientzian askok etxeko berotasuna, oturuntzaren poza eta haiekin apal eta senide-elkartasunean bazkaldu zutenen solidaritatea aurkitu zuten igande hartan Vatikanoan. Horrelako keinuak nahi nituzke nik Donostiako elizbarrutian.

Donostiako Gotzaindegia hotel bihurtzea presaka eta zalapartaka egin nahi da. Zergatik? Egoera ekonomikoa hain larria al da? Hala bada, zer egin da hain denbora gutxian egoera hainbeste okertzeko? Donostiako elizbarrutiaren ondasunak “operazio inmobiliario” bat egiteko erabili behar al ditugu? Irabaziak lortu eta pilatzeko? Hori al da logika eta koherentzia ebanjelikoak eskatzen diguna? Zer esango diegu Donostian pisu turistikoek hartu duten indarraren ondorioz eta honek ekarritako alokairuen salneurriaren gorakadaren ondorioz pisua alokatzeko zailtasuna duten gazteei? Familia ugariei? Etorkinei? Donostiako Elizbarrutiak bat egiten duela jokatzeko modu horrekin? Nahiago duela etekin gehiago atera alokairu sozialak eskaini ordez turistei pisuak alokatuz? Zilegi dela jokabide hori eta ahal duten kristau guztiek horrela egin dezatela? Ez al da hau Jesusen Ebanjelioa elizatik botatzea eta eliza usteltzeko bidea?

Sumindura eragiten du Munilla gotzainak eta bere gobernu-taldea Elizbarrutiarekin egiten ari direnak. Inoren aurrean lotsagarri uzten dute Gipuzkoako Eliza. Nola esan hitz bat zerbait proposatzeko edo elkartasunera deitzeko gizartearen aurrean, ze sinesgarritasun geratzen zaie gure parrokiei eta kristau elkarteei? Ez dago eskubiderik honetarako. Beraz, denona izatea nahi dugun Aitaren Etxea defendituko dugu, merkatuaren eta irabaziaren menpe jartzen ez dena, lotsa ebanjelikoa galtzen ez duena. Azken batean, Gipuzkoako gizartearentzat Berri On izateko gaitasuna izango duena eta Jesusen lekuko leial eta benetako.

2018-11-16
Luzia Alberro Goikoetxea
Maxux Gerra Gorrotxategi

Eutsi Berrituzen erantzuna Jose Ignacio Munilla gotzainak TeleDonostin esandakoei.

Hau esateak eta sinesteak baditu lanak: daukagun Gotzainak egia ukatzen du. Oraingoan jendaurrean egin du, edozeinek ikusi eta entzuteko eran. Teledonostin, aurreko 5ean egin zioten elkarrizketa batean, Gipuzkoako mila bat kristauk sinatutako idazkiaz mintzatu zen Jose Ignacio Munilla. Apezpiku honek Donostiako elizbarrutia egoera tamalgarrira daramala salatzen du idazkiak, abandonatuta eta deseginda utziz, inposaketa medio eta elizbarrutiko erakundeetako eta kristau elkarteko ahotsak kontuan hartu gabe. Salaketa honen arrazoia Elizbarrutia sei Artziprestaldetan berregituratzea izan da, 2017ko uztailaren 31ko gotzain dekretuan jasoa. Sigue leyendo

Respuesta de Eutsi Berrituz a las declaraciones del obispo José Ignacio Munilla en Teledonosti.

Es una de las cosas más difíciles de afirmar y creer: el Obispo que tenemos es un Obispo que niega la verdad. Esta vez lo ha hecho públicamente. En una entrevista en Teledonosti el pasado día 5, José Ignacio Munilla se refiere al documento firmado por casi un millar de cristianas y cristianos de Gipuzkoa, donde se denuncia la situación a la que está conduciendo este Obispo a la Diócesis de San Sebastián, situación de abandono y descomposición, por medio de la imposición, sin tomar en consideración las voces de los órganos diocesanos y de la comunidad cristiana. La ocasión de esta denuncia fue la reestructuración de la Diócesis en seis Arciprestazgos, recogida en el decreto episcopal del 31 de julio de 2017. Sigue leyendo