Jesusek Hamabiak bidali lehen aldiz

URTEAN ZEHARREKO XV. IGANDEA
“B” Zikloa

Adiskide maiteok, Ebanjelio bizi bat dugu gaurkoa.
Frakasoak ez du Jesus geldiarazten.
Berriro ekiten dio berehala eta, oraingoan, bere ikasleekin batera
Irakaspen baliotsua krisiaren, zailtasunen edota disgustuen aurrean
kizkurtzen garenontzat.
Jaunak argi gaitzala.

Jesusek Hamabiak bidali lehen aldiz
Marko 6, 7-1315B

Aldi hartan, Hamabiei dei egin eta binaka bidaltzen hasi zen, izpiritu gaiztoak botatzeko ahalmena ematen ziela. Biderako deus ere ez hartzeko agindu zien, makila bat besterik: ez ogirik, ez zakutorik, ezta gerrikoan dirurik ere; oinetan sandaliak eraman zitzatela, baina aldatzeko soinekorik ez.
Gero, nola jokatu esan zien: “Etxe batean sartzen zaretenean, gelditu bertan herri hartatik atera arte, eta nonbait onartzen ez bazaituzte eta entzun nahi ez, handik aldegitean, astindu zeuen oinetako hautsa, beraien kontrako seinaletzat”.
Joan ziren, bada, haiek eta berriona hotsegin zuten bihozberri zitezen. Deabru asko botatzen zuten eta gaixo asko sendatzen, olioz igurtziz.

Jaunak esana


Patxi Loidiren IRUZKINA – KOMENTARIOA

Harriturik uzten gaitu Jesusek berriro. Nazaret bere herrian frakasatu arren, berehala ekiten dio misioari. Ez da geldirik geratzen eta ezta desanimatzen ere. Ez du etsitzen edo amore ematen. Nondik datorkio indar hori? Jainko Aitarengandik jaso duen misioa bihotzean darama eta bere alde eskaintzen ari da bere bizia; Berak bidali duen kontzientzia bizia du bere barne-kontzientzian. Sigue leyendo

Anuncios

Los envió a misionar por primera vez.

15º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO        CICLO B
Queridas amigas y amigos:
Realmente hoy tenemos un evangelio vivo.
El fracaso no le detiene a Jesús.
Inmediatamente comienza de nuevo
y esta vez con sus discípulos.
Gran lección para nosotros,
que nos achicamos por las crisis,
las dificultades y los disgustos.
Que el Señor os dé luz

Mc 6,7-13.- LOS ENVIÓ A MISIONAR POR PRIMERA VEZ

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
7 Después de su visita a Nazaret, Jesús llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. 8 Les ordenó que no tomaran nada para el camino, excepto un bastón: ni pan, ni alforja, ni dinero en la bolsa; 9 que llevaran sandalias, pero no dos túnicas. 10 Y añadió: Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar de allí. 11 Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, márchense de allí sacudiendo el polvo de la planta de sus pies, en testimonio contra ellos. 12 Ellos fueron a misionar, y predicaban la conversión, 13 expulsaban muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.UZ 15B
PALABRA DEL SEÑOR

COMENTARIO

Amigas y amigos de Evangelio vivo: Otra vez nos desconcierta este Jesús inclasificable. Acaba de fracasar en Nazaret y enseguida se lanza de nuevo a la misión. Ni se detiene ni se desanima. Es incombustible. ¿De dónde sale su fuerza? De su conciencia de enviado y de su entrega total a la misión que ha recibido de su Padre Dios. Sigue leyendo

ON JOSE MARIA SETIEN

JOSE MARIA SETIEN DONOSTIAKO GOTZAIN EMERITUAREN
HERIOTZEAN ESKER ONEZ

JM SETIEN

Elizbarrutiko gotzain izateari utzi zionean, apaizek agur egin zioten 27 urtez gotzain izandakoari. Gipuzkoako kristau elkarteak ere, kristau laiko eta erlijioso, emakume eta gizon, ere eskertuta gaude oso Setienen bizitza eta zerbitzu oparoa oparia izan delako Gipuzkoako elizarentzako eta Euskal Herrikorako, baita euskal gizarterako ere.
Hemen geratu zaizkigu bere lanaren emaitzak, Ebanjelioko fedea eta Elizaren Doktrina Soziala oinarrian dutenak eta gotzain izatea egokitu zitzaion Donostiako Elizbarrutiari eta Euskal Herriari izan dion maitasunak eraginda. 
Giza duintasuna eta giza eskubideak defenditzeko, gure herriko bakearen aldeko etika pentsatuz eta sustatuz ikusi dugu beti, koherentzia eta sendotasun handiz, Ebanjelioaren zerbitzuko Eliza eraikitzeari utzi gabe, nahiz eta erasoak jasan. Halaber, giza duintasunaren defentsa horrek eraman du behartsuenen eta azkenekoen aldeko justizia eragitera Elizbarrutian eta gizartean. Hori guztia, fedez helduak diren kristau elkarteak eta pertsonak izan gintezen ahaleginduz.
Jose Maria Setienen heriotzean, Jainko Aita Onari otoitz egiten diogu bere Mahaian har dezan artzain on izan duguna. Jesukristok argi eta adoretu gaitzala Ebanjelioaren zerbitzuko Eliza egiten jarrai dezagun.
Jose Maria Setien Alberro,   Egun Handira arte.
Setien gotzainari apaizon agurra
2000ko otsailaren 17a

 1

Hogeita zazpi urte badira
gotzain etorri zinana,
zerbitzari guregana.
Astuna bezain emankorra da
egokitu zaizun lana,
egokitu zaizun lana.
Apaiz lagunok ondo dakigu
zuk Elizari emana,
Elizagatik jasana…
Denen gainetik eskertzen dugu
fedezko gizon izana,
fedezko gizon izana.

2
Pentsalaria izan zaitugu,
eta idazle gotorra.
Garbi galdetzeko, horra:
hitzarengatik utzi zaituzte
artegitikan albora,
Zure bizitzan ikasi dugu
hain eginkizun jatorra,
zein den zaila, zein gogorra.
Agur honetan aitortzen dugu
zurekin dugun zorra,

3

Zeure buruaz kupitu gabe
hainbeste ordu sartzean,
beti laneko trantzean.
Elizbarruti antolatua
utzi diguzu atzean,
utzi diguzu atzean.
Zuzentasuna agertu duzu
zeure herritarrak zaintzean
hain egoera latzean.
Herria zutaz oroituko da
gure eliza aipatzean,
gure eliza aipatzean.

4

Etorkizuna zein izango den,
-norantz hartu eta nondik-,
ez dago argi inondik.
Jainkoak nola agindu, hala
joango gara hemendik,
joango gara hemendik.
Osasun aski, luzaz baletor
zugana Jaunarengandik,
mugaketa denen gainetik,
espero dugu oraindik,
espero dugu oraindik.

Juan Mari Lekuona

Solo en su patria es mal recibido el profeta

Domingo 14 Tiempo Ordinario-B

Queridas amigas y amigos de Evangelio Vivo.
Entre el pasaje del domingo pasado y el de hoy
el contraste no puede ser mayor.
La fe de la Hemorroísa
choca frontalmente con la falta de fe
de la gente de Nazaret.
Jesús no puede realizar sus obras salvadoras
en su propio pueblo.
Y queda desconcertado y fracasado.
Pero su reacción es maravillosa:
comienza de nuevo su misión
con el máximo empeño.
Un texto para meditar sobre la soberbia
que nos impide creer.
Feliz día.

SOLO EN SU PATRIA ES MAL RECIBIDO UN PROFETA

Marcos 6,1-6

PROCLAMACIÓN DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
1 Salió de allí y vino a su pueblo, y sus discípulos le seguían. 2 Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada, y decía: ¿De dónde le viene esto? Y ¿qué sabiduría es esta que le han dado? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? 3 ¿No es éste el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros?» Y se escandalizaban a causa de él. 4 Jesús les dijo: Un profeta sólo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. 5 Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. 6 Y estaba sorprendido de su falta de fe.
PALABRA DE DIOS

COMENTARIO de PATXI LOIDI Sigue leyendo

Bere herrian bakarrik hartzen dute gaizki profeta.

  1. IGANDEA – B
Ebanjelio Biziaren lagun maiteak.
Ezin handiagoa da
aurreko igandeko pasartearen eta gaurkoaren arteko kontrastea.
Odol-isuria zuen emakumearen fedeak
aurrez aurre talka egiten du
nazaretarren fede ezarekin.
Jesusek, ezin ekintza salbagarririk egin
bere sorterrian.
Nahastuta geratu da eta huts egin balu bezala.
Baina harrigarriro erantzun du:
berriz ekin dio bere misioari,
gogotik ekin ere.
Sinesten uzten ez digun harropuzkeriaz
gogoeta egiteko testua dugu.
Egun ona izan.

BERE HERRIAN BAKARRIK HARTZEN DUTE GAIZKI PROFETA

Markos 6, 1-6
Handik alde egin eta bere herrira joan zen Jesus, bere ikasleak ondoren zituela. Hurrengo larunbatean, sinagogan irakasten hasi zen. Entzule askok honela zioen harriturik: «Nondik honek hori guztia? Zer da eman zaion jakinduria hori? Eta honen eskuz gertatzen diren mirari horiek? Ez al da, bada, arotza, Mariaren semea eta Santiago, Jose, Judas eta Simonen anaia? Eta honen arrebak ere ez ote dira hemen gure artean bizi?»  Eta honengatik, ezin zuten sinetsi harengan.
Jesusek esan zien: «Profeta bati edonon ematen zaio ohore, bere herri, senitarte eta etxean izan ezik».  Eta ezin izan zuen han miraririk egin; hala ere, gaixo bakar batzuk sendatu zituen eskuak ezarriz. Eta harriturik zegoen haien sinesmenik ezaz.
Jaunak esana

Patxi Loidiren IRUZKINA Sigue leyendo

Sendatuko nintzateke, jantzia bederen ukituko banio.

Aldi arrunteko 13gn igande
B zikloa

Ebanjelio Biziaren adiskide maiteok:
Ederra da gaurko ebanjelioko pasarte hau.
Irtenbiderik ez duen emakume bat, guztiek baztertuta daukatena,
nola familiak, hala adiskideek eta auzokideek, guztiek erabat baztertu dutena,
gaixotasun latz eta luze batek kutsatuta utzi duelako.
Jesusengana gerturatu nahi luke; badaki, ordea, ezinezkoa zaiola hori.
Inor ez konturatzeko moduan inguratzea erabaki du orduan,
ba baitzekien kutsatuta zegoela eta legea haustea zela horrela jokatzea.
Zorionekoa, halere, emakumea, zerbait berezia sumatu baitu Jesusek.
Zein une hunkigarria indar berritzaile hura nondik irten zaion jakin nahi duenekoa.
Irakur dezagun patxadaz pasarte zoragarri hau eta egin dezagun dagokion gogoeta sakona,
geuk ere indar bera jaso ahal izan dezagun.

Igande on bat izan dezazuela guztiok.

Sendatuko nintzateke, jantzia bederen ukituko banio.

Sigue leyendo