Gipuzkoako elizbarrutiaren berrantolaketa

Gipuzkoako elizbarrutiaren berrantolaketa dela eta Eutsi Berrituz-en oharra

Eskualdeak3Gotzainak eta pastoraleko Bikario jaunak, 2016ko maiatza eta ekaina bitartean, ekimen batzuk proposatu zizkieten Artzipreste eta Apaiz-kontseiluei kuriako sektoreen eta elizbarrutiaren lurralde berregituratzeari buruz.

Lurralde mailako berregituratze-proposamena 2016ko irailean zehaztu zen. Gotzaitegiko arduradunek Artzipreste Kontseiluan eta Apaiz Kontseiluan aurkeztu zuten artziprestazgoen berregituratze-proposamena, zeinen oinarri nagusia gaur egungo eta gerora aurreikusten den apaiz-eskasia zen. Bi aukera jasotzen zituen proposamenak: egungo 13 artziprestazgo bederatzira edo seira murriztea, kontseiluek beren iritzia eman zezaten gero hartuko zen erabakian kontuan izateko. Sigue leyendo

Anuncios

Reestructuración de la diócesis de Gipuzkoa / San Sebastián


Nota de Eutsi Berrituz sobre la reestructuración de la diócesis de Gipuzkoa

El Sr. Obispo y el Sr. Vicario de Pastoral propusieron al Consejo de Arciprestes y al Consejo Presbiteral, entre mayo y  junio de 2016, unas iniciativas sobre la reestructuración sectorial de la Curia y la reeEskualdeak3structuración territorial de la Diócesis.

La propuesta correspondiente a la reestructuración territorial se concretó el mes de septiembre de 2016. Los responsables del obispado  presentaron  en el Consejo de Arciprestes y en el Consejo Presbiteral su  propuesta de reestructuración territorial de los arciprestazgos, cuyo argumento fundamental se basa en la reducción del número de sacerdotes, en el momento presente, y la previsible en el futuro próximo.  La propuesta incluía  dos alternativas concretas. Reducción de los 13 arciprestazgos actuales, a nueve  una,  o a seis  otra con objeto de que  los consejos aportaran su opinión y valoración, que habría de tenerse en cuenta en la decisión que se tomara definitivamente. Sigue leyendo

Jesusen jarraitzaileak: emakumea eta eliza

EMAKUMEA ETA ELIZA-SEGUIDORAS DE JESÚS 


TOPAKETA EKAINAREN 10EAN

Emakumeari buruzkoa Elizan zabalik dagoen auzia dela esan daiteke huts egiteko beldurrik gabOLYMPUS DIGITAL CAMERAe. Hala ondoriozta daiteke orain ere Evangelii Gaudium aholku hitz apostolikoan Frantzisko aita santuak esandakotik. “Apaizgoa, Eukaristian bere burua ematen duen Kristo Senarraren adierazpen gisa, gizonei bakarrik dagokiela” zalantzan jarri gabe, “alderdi hori gatazkatsua bilaka daitekeela” dio Frantziskok “sakramentu-ahalmena agintearekin gehiegi berdindu ezkero”. “Emakumeen eskubide zilegien aldarrikapenek, sendo uste izanik gizona eta emakumea duintasun berekoak direla, galdera sakonak sortzen dizkiote Elizari eta ezin dira arin saihestu”, dio aita santuak eta apaiz izatea Eukaristiaren zerbitzua herriari eskaintzea izanik zera eransten du: “horrek ze ondorio dakartzan hobeto antzematen lagundu dezakete artzainek eta teologoek emakumeak izan dezakeen lekuaz erabaki garrantzitsuak hartzen diren guneetan, Elizako arloetan”.

Beraz, zer esan nahi du Frantzisko aita santuak aipatutako ate hori igarotzeak? Ze ondorio ditu kristau elkarteentzat eta zehazki emakumeentzat? Galdera hauek eta beste batzuk jorratu nahi ditugu gure parrokietako emakumeen lekukotasunak ezagutuz eta Mari Jose Arana teologo bizkaitarraren hitzaldia entzunez, elkarrizketa giroan.

“Seguidoras de Jesús. Mujer e Iglesia” es el tema que Eutsi Berrituz el grupo

En este encuentro trataremos de conocer y compartir las experiencias y el pensamiento de mujeres laicas y religiosas comprometidas con el espíritu de una Iglesia al servicio del Evangelio. Con la mirada puesta tanto en nuestra iglesia local como en la universal, abordaremos, por un lado, los hechos positivos vividos en las comunidades parroOLYMPUS DIGITAL CAMERAquiales y en los servicios pastorales que han contribuido a encontrarnos con Jesús, conocerlo mejor y seguirle con mayor lealtad, y por otro, los factores negativos que dificultan experimentar la presencia viva de Jesús y de su proyecto humanizador así como los retos a los que creemos debemos hacer frente como Iglesia para ser laicas y religiosas adultas, responsables y no dependientes de un clericalismo alienante y antievangélico.

En el acto contaremos también con la teóloga Maria Jose Arana, de la diócesis hermana de Bilbao, quien nos hablará de la mujer en la Iglesia ampliando la mirada hacia el mañana próximo y los cambios que la Iglesia debe realizar en relación a la concepción de la mujer como sujeto evangelizador y ser, en definitiva, una Iglesia de Jesús sin espacios de dominación masculina ni discriminación femenina.

TOPAKETA:          “Jesusen jarraitzaileak: Mujer e Iglesia”

LEKUA:   Espiritu Santua parrokia – Ibaeta / Donostia

EGUNA:       ekainak 10,  

ORDUA:      10:00 – 13:00

 

Eutsi Berrituz, Gipuzkoako kristau taldea

José Antonio Pagolaren jakinarazpena

Jesusen Taldeei Jose Antonio Pagolak bidalitako jakinarazpena

Lagun maiteak:PAGOLA

Jesusen Taldeen webeko Koordinatzaileak esan didanez, eskabideren bat iritsi zaio Gasteizko Fakultatean gertatutakoaz abian den ekimen baten alde jar nadin web horren bitartez.
Nik honako hau adierazi nahi dut:
Errespetatzen dut bakoitzak izan dezakezuen jarrera gertakari honi buruz.
Ez dut babestu ez elikatu nahi Jesusengana eta haren mezu eta proiektura gero eta egia eta leialtasun handiagoz itzultzeko gure zereginetik aldenduko gaituen inolako zatiketarik.
Iruditzen zait, are tentsio eta eztabaida hauetan ere bai, Elizan gaur egun agian saihestu ezinezkoetan, Jesus eta bere Ebanjelioa oraingo gizon-emakumeei hurbiltzeko nire ahaleginak kristau askoren artean izan duen harrera handiaren arrastoa sumatzen dudala. Horrexek pozten nau benetan eta horixe da barrutik gehien eskertzen dizuedana.
Une honetan Jesusen hitz batzuk gogorarazi nahi dizkizuet. Elizan ez dira ia inoiz entzunak izan, baina on egingo digute guztioi Jesusen espiritutik bizi nahi badugu. Mateoren tradizioaren arabera, Jesusek honela ohartarazi zituen bere ikasleak: «Zuek ez utzi inori zuei “maisu” deitzen, bat bakarra baita zuen maisua… Eta ez utzi “gidari” deitzen ere, bat bakarra baita zuen gidaria, Mesias» (Mateo 23, 8.10).
Eskerrik asko guztioi.

Jose Antonio Pagola
2017ko maiatzaren 10ean

Comunicado de José Antonio Pagola a los Grupos de Jesús

Queridos amigos y amigas:
Me comunica el Coordinador de la web Grupos de Jesús que ha recibido alguna petición para que se apoye desde esa web una iniciativa que está en marcha en torno a lo sucedido en la Facultad Teológica de Vitoria.
Por mi parte quiero manifestaros lo que sigue:
Respeto la posición que podáis tener cada uno sobre este hecho.
No quiero favorecer ni alimentar ninguna división que nos pueda alejar de nuestra tarea de volver cada vez con más verdad y fidelidad a la persona, el mensaje y el proyecto de Jesús.
Incluso, en estas tensiones y polémicas, tal vez inevitables hoy en la Iglesia, creo ver un signo más de la gran acogida que ha tenido entre muchos cristianos mi esfuerzo por acercar la persona de Jesús y su Evangelio a los hombres y mujeres de nuestros días. Es lo que más me alegra y lo que más profundamente os agradezco.
En estos momentos os quiero recordar unas palabras de Jesús. No han sido escuchadas prácticamente nunca en la Iglesia, pero nos pueden hacer bien a todos si queremos vivir del espíritu de Jesús. Según la tradición de Mateo, Jesús advierte así a sus discípulos: «Vosotros no os dejéis llamar “maestro” (rabbí) porque uno solo es vuestro Maestro… Y tampoco os dejéis llamar “instructores” pues uno solo es vuestro Instructor, el Cristo» (Mateo 23,8.10).
Gracias a todos.

José Antonio Pagola
10 de mayo de 2017