ETAren armagabetzea

Eutsi BerrituzIMG-20151228-WA0005

Baionan apirilaren 8an gauzatu zen ETAren armagabetze operazioak
bere berri izan zenetik ilusio handia sortu zuen Euskal Herrian.  Pauso honen zain geunden a
spalditik  euskaldunok. Operazioaren zehaztasunak jakiten joan ginen heinean  era
ateko eta besteko erreakzioak sortu ziren, baina, nahiz eta  gauzatzeko era denei egokiena ez iruditu, herritarren gehiengoa pozik eta itxaropentsu zegoen behingoz amets gaizto batekin bukatzeko aukera ikusten zuelako.

Egoera horretan, Bilbo, Donostia eta Gasteizko gotzainek, martxoren 24ko egunkari batean azaldu zuten bere iritzia. Donostiako Gotzainari dagokionez, ETAren armagabetzearekin  bere poza azaltzen bazuen ere, gutxiegia zela, jatorrian  estrategia politikoa zegoela eta ez erabaki etikoa esan zuen.

Apirilaren 8ko ekimenen ondoren eta Matteo Zuppi monsinorea, Boloniako Artzapezpikua ekitaldian izan zela ikustean Donostiako Gotzainak, Radio Mariako Sexto Continente programan, apirilaren 10ean, honakoak esan zituen besteak bete:

Ez dela egia ekitaldi horietan Eliza ezertako egon dela.
Ez dela egia euskal gotzainak alde batera utzi dituztela.
Sorpresa izan zela beraientzat Boloniako Artzapezpikua egon izana.
Baionako gotzainak ez zuela agerpen horren berririk.
Boloniako Artzapezpikuak ez zuela Vatikanoko bedeinkapenik, ez  inplizituki eta ez  esplizituki.
Bere kabuz etorri zela. Modu partikularrean.
Antolatzaileek Gotzain bat nahi zutela. Agian erabili egin zutela intsinuatuz.
Elizaren aurpegia erabiltzeko intentzioa adierazgarria dela.

Armagabetzearen ekitaldiaren antolatzaileek egiazki beharrean zeudela eta ez zekitela norbaitez baliatu zitezkeen  ez daki zer  antzeztu nahi zuen ekitaldia goraipatzeko, galdetu dio bere buruari.

Hitz hauetan ekimena baliogutxitu egiten dela eta Boloniako Artzapezpikuarekiko errespetu falta nabari dela uste dugu. Horrenbeste lan eta buruhauste emandako prozesua, eta Euskal Herriko alderdi eta sindikatu gehienak, instituzio eta elkarte askok (Euskal Gobernua barne) eta gure herriko pertsona asko eta askok babestutako edo gutxienez errespetatutako ekitaldi itxaropentsuak lausotzen dira. Nola da posible Donostiako Gotzainak gauza hauek esatea? Kosta egiten zaigu sinestea.

Matteo Zuppi Artzapezpikua ez zen engainatuta etorri. Jakin  behar da Comunidad de San Egidioko arduradunetakoa dela, eta elkarte oso ezaguna den hau munduan zehar  gatazkak konpontzen eta bakearen alde lanean ari den elkarte dela.

Komunitateak argitu du adierazpen baten bidez zergatik eta zertarako zegoen Zuppi Artzapezpikua ekitaldian: ” lekuko morala” eta “nazioarteko hainbat adiskidetzeko prozesutan parte hartzeagatik ezaguna” delako.

Berak aitortu zuen maila pertsonalean zetorrela, baina zalantzarik gabe, ondo baino hobeto zekien Matteo Zuppi Artzapezpikuak nora, zergatik eta zertara zetorren.

Hori baino errespetu gehiago merezi du Euskal Herriaren bakearentzat hain une interesgarrian laguntzera etorri zaigunak.

Guk asko eskertzen dizkiegu Matteo Zuppi Artzapezpikuari, baita ekimena ahalbideratu duten guztiei ere beren konpromisoa.

Agian ez du zer ikusirik, baina oroitu behar da asko ez dela Urkullu Lehendakaria bera izan zela Erroman eta Parolin Kardinalarekin, Vaticano-ko  estatu-idazkaria, eta hain zuzen ere San Egidio komunitatearekin hitz egin zuela.

Eliza ez omen zen ekitaldian egon. Nor da Eliza? Ez al dugu ba bataiatu guztiok Eliza osatzen? Ziur gaude eliztar asko apirilaren 8an Baionan zeudela, eta beste askoren bihotza ere bai.

Harrigarria da Elizak parte hartu ez duela esateko horrelako interesa. Ez dugu uste Artzapezpikua eta Eliza erabili egin dituztela.

Gainera, zerbait esatekotan Baionako Gotzainak esan beharko zuen.

Donostiako Gotzainak noren izenean hitz egin duen jakin nahiko genuke. Oraingoan, beste behin, gure izenean behintzat ez.

Gasteizko gotzainak hitz egin zuen apirilaren 12an, Donostiako Gotzainak esandakotik nolabait aldendu edo bere jarrera pertsonala finkatu nahian edo, hau esanaz: “Etapa historiko berri honetan, elizbarrutia, Idazkaritza Sozialaren bitartez, ”Bake eta berradiskidetze” proiektu berria bultzatzen eta eratzen ari da. Eszenatoki berrian Elizak bake-prozesuari laguntzen jarraitu nahi du eta ni pozten naiz eta horregatik  elizaren bitartekaritza eta ekimen bateragarri guztiak babesten ditut. Bide luzea dugu aurrean eta ezin gintezke  gogogabetu ezta elkar kendu ere gehitu baizik”.

Donostiako Gotzainaren hitzak kezka sortu eta kalte egiten digute. Erabat tokiz kanpo, errealitatetik urrun, eta Gipuzkoako elizbarrutiko gehiengoaren iritziaren aurka aritu dela uste dugu.

Bizi dugun egoera konplexuan ulergarriagoa litzaiguke eliz-zuhurtasunez ekitaldietara ez joatea edo publikoki babesik ez eskaintzea, baina horrelako jarrera ez dugu ulertzen.

Biktima guztiei zor zaien errespetuarekin, eskubide guztien errespetuarekin, eta bestela pentsatzen duten guztiak errespetatuz, Baionako ekimena objetiboki gure herriko bake eta bizikidetzarako aurrera pauso garrantzitsua izan dela, eta ekimen hori ez babesteko aitzaki bila ibiltzea ez dela ona ez gizartearentzat ezta Gipuzkoako Elizarentzat ere uste dugu. Bake eta elkarbizitzarako lortzeko ematen diren aurrera pausoak onartu egin behar direla uste dugu baita ere, nahiz eta egoera konplexu honetan erabat perfektuak ez izan, aurreiritziak, errezeloak eta mesfidantzak alde batera utzita. Harridura eta nahigabea sortzen digute Donostiako Gotzainak izan duen jarrerak.

Ez diogu Donostiako Gotzainari hitz egiteko eskubiderik ukatzen, baina horrelako gaiak aurrez elizbarruti barnean eztabaidatzea gomendatzen diogu. Eskura ditu gune egokiak erabili nahi baditu.

Lan asko dago egiteko. Gipuzkoako Elizak, gure herrian bakea, elkarbizitza eta adiskidetzea lortzeko prozesuan konprometitu behar duela uste dugu, baina bere parte-hartzeak eraginkorra izan nahi badu, jarrera aldaketa handia beharko da.

Batzorde Eragilea

2017ko apirilaren 24a.

Anuncios

El desarme de ETA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eutsi Berrituz.

El 8 de abril tuvo lugar en Bayona la operación de desarme de ETA, operación que creó mucha ilusión en Euskal Herria desde que se tuvo noticia de él. Los vascos estábamos esperando este paso desde hace tiempo. En la medida en que se fueron conociendo los detalles de la operación, se produjeron diversas  reacciones, pero, pese a no coincidir todos con los modos de realizarlo, la mayoría de la ciudadanía estaba contenta y esperanzada porque veía cerca la posibilidad de terminar de una vez con una triste pesadilla.

En esa situación, los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, el 24 de marzo, expusieron su opinión sobre el hecho en un medio de comunicación. En cuanto al Obispo de San Sebastián, confesaba su alegría por el  desarme de ETA, pero añadiendo que era insuficiente y que en el origen de la operación estaba la estrategia política  y no la decisión ética.

Después de los actos del 8 de abril, y al comprobar  que Monseñor Matteo Zuppi, Arzopispo de Bolonia, participó en los actos, nuestro Obispo, en el programa Sexto Continente de Radio María del día 10 de abril, dijo entre otras cosas esto:

Que no es verdad que la Iglesia haya estado para nada en  esos actos.
Que no es verdad que hayan dejado de lado a los obispos vascos.
Que fue una sorpresa para ellos la presencia del Arzobispo de Bolonia.
Que el obispo de Bayona no tenía noticia de esa presencia.
Que el Arzobispo de Bolonia no contaba con la bendición de Vaticano, ni implícita ni  explicita.
Que vino por su cuenta y riesgo. De modo particular.
Que los organizadores querían un Obispo. Insinuando que quizás lo hayan utilizado.
Que la intención de utilizar la imagen de la Iglesia es significativa.
Se preguntó si los organizadores de los actos del desarme “estaban verdaderamente necesitados y no sabían si podían servirse de alguien para darle un realce a un acto en el que querían escenificar no se sabe qué”.

Creemos que estas palabras minusvaloran la iniciativa y apreciamos en ellas falta de respeto hacia el Arzobispo de Bolonia. Enturbian un proceso esperanzador que ha costado tanto trabajo y quebraderos de cabeza  y unos actos reconocidos por la mayor parte de los partidos y sindicatos de Euskal Herria,  por muchas instituciones (El Gobierno Vasco incluido), apoyados, o al menos  respetados, por muchísimas personas de nuestro pueblo. ¿Cómo es  posible que el Obispo de San Sebastián diga estas cosas? Nos cuesta creerlo.

Monseñor Matteo Zuppi no vino engañado. Hay que tener en  cuenta que es uno de los responsables de la Comunidad de San Egidio y esta reconocida Comunidad  está trabajando a favor de la paz y la resolución de conflictos en todo el mundo.

La Comunidad ha aclarado por medio de un comunicado por qué y para qué estaba Monseñor Zuppi en el acto: por ser “testigo moral” y “conocido por tomar parte en muchos procesos de reconciliación internacionales”.

Él mismo reconoció que venía a nivel personal, pero no hay duda que sabía muy bien a donde, por qué y  para qué venía.
Merece más respeto una persona que ha venido a ayudarnos en un momento tan interesante para la paz de Euskal Herria.
Nosotros estamos muy agradecidos a Monseñor Matteo Zuppi, y también a todas las personas que han hecho posible la iniciativa por su compromiso.

Quizás no tenga ninguna relación, pero hay que tener en cuenta la visita hecha no hace mucho por el Lehendakari Urkullu a Roma en la que se entrevistó con el Cardenal Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, y precisamente con la Comunidad de San Egidio.

Dijo el Obispo de San Sebastián que la iglesia no estuvo en el acto. ¿Quién es la Iglesia? ¿Acaso todos los bautizados no somos Iglesia? Estamos seguros que el 8 de abril había en Bayona muchos creyentes, y estaba allí el corazón de muchos otros.

Asombra el interés por decir que la Iglesia no ha participado. No creemos que hayan utilizado al Arzobispo  y la Iglesia.

En todo caso, si alguien debía hablar sería el Obispo de Bayona.

En caso de decir algo tendría que haberlo hecho el Obispo de Bayona.

Querríamos saber en nombre de quién ha hablado nuestro Obispo. Nuevamente, en nuestro nombre  no.

El Obispo de Vitoria habló el 12 de Abril queriendo distanciarse de las palabras del Obispo de San Sebastián, o con la intención de fijar su propia posición diciendo esto:  “En esta nueva etapa histórica, la diócesis desde el Secretariado Social está impulsando y dando forma al nuevo proyecto “Paz y Reconciliación”. En el nuevo escenario la Iglesia quiere seguir ayudando al proceso de paz y yo me alegro y por eso apoyo todas las mediaciones eclesiales e iniciativas compatibles. Nos espera un largo camino en el que no podemos ni desanimarnos ni restarnos sino sumarnos”. (Homilía y nota del  Obispo de Vitoria)

Las palabras del Obispo de San Sebastián nos producen preocupación y daño. Creemos que su actuación estuvo fuera de lugar, lejos de la realidad y contra la opinión de la mayoría de la diócesis de Gipuzkoa.

En la situación compleja en la que vivimos nos hubiera sido más comprensible la no asistencia a los actos o el no apoyo público a los mismos, por prudencia eclesial, pero no entendemos esta actitud.

Con el respeto que se debe a todas las víctimas, con el respeto de todos los derechos, y respetando a todas las personas que piensan de otra forma, creemos que la iniciativa de Bayona fue objetivamente un paso adelante importante para la paz y la convivencia de nuestro pueblo, y que buscar excusas para no apoyar esa iniciativa no es bueno para la Iglesia de Gipuzkoa ni para la sociedad. Creemos también que en esta situación compleja hay que aceptar los pasos adelante que se dan hacia la paz y la convivencia, pese a no ser totalmente perfectos, dejando al margen los prejuicios, los recelos y las desconfianzas. Nos producen extrañeza y disgusto la actitud mostrada por el Obispo de San Sebastián.

No negamos al Obispo de San Sebastián el derecho a hablar, pero le recomendamos debatir de antemano estos temas internamente en la diócesis. Tiene a mano los foros adecuados, si los quiere utilizar.

Hay mucho trabajo que hacer. Creemos que la Iglesia de Gipuzkoa debe comprometerse en el proceso de pacificación, convivencia y reconciliación de nuestro pueblo,  pero si  desea tener una participación eficaz,  será necesario un cambio de actitud.

Eutsi Berrituz. Batzorde Eragilea

24 de abril de 2017.

Atxik Berrituz: Agiria

2017(e)ko apirila 3, astelehenaNire argazkia

Agiria – Communiqué

Baiona, 2017. Apirilaren 3an.

ATXIK BERRITUZ, Bakearen aldeko kristau Kolektiboak, luzatzen du « Bakearen Artisauek » 2017ko apirilaren 8an Baionan beharra den armagabetzearen egunean parte hartzeko egin deia.

Ebanjelioaren ildotik, « Zoriontsuak bakegileak, Jainkoak seme-alabatzat hartuko baititu » (Mt 5, 9), Kolektiboak lehenagotik bideratu ekimeneri jarraituz, gure egiten dugu dei horren eduki osoa, bereziki diolarik : « Ezinbestekotzat jotzen ditugulako biktima guzien aitortza, horrek eskatzen dituen erreparazio guziekin, eta presoen auziaren behin-betiko konponbidea Baionako Adierazpenak zehazten dituen moduen araberan. »

Goresten dugu gizarte zibilak armagabetzearen alde apirilaren 8rako bideratu ekimena, aitortuz ezinbesteko urratsa dela bake eta ber-lokarritzearen bidean.

Are gehiago deitoratzen dugu Euskal Herriko apezpikuen, eta bereziki Baionakoaren, ixiltasuna eta inplikazio eza.

atxik.berrituz@gmail.com

Pasados de frenada

Sebastián García Trujillo              

Hay numerosos indicios de que el nombramiento de los actuales obispos de las cuatro diócesis de la Euskal Herria peninsular ha sido consecuencia remota de un acuerdo entre la Brunete episcopal: el cardenal Rouco Valera y alguno de sus adláteres, y la Brunete del Partido Popular: Mayor Oreja, entonces ministro del Interior y miembro destacado de la Asociación Católica de Propagandistas en torno a cuyo foro, al que acudieron en bloque los tres obispos de la Comunidad Autónoma Vasca, se realizó la entrevista conjunta de los obispos vascos a que me voy a referir a continuación.

Fruto de ese probable pacto para la reconducción del delicado problema vasco a los parámetros propiciados por el gobierno del PP, entonces presidido por José Mª Aznar, parece que se acordó (¿a cambio de qué?) que los obispos, en lugar de aportar luz, se mantendrían en silencio respecto del denominado ‘problema nacional vasco’ (¿se enciende un candil para meterlo debajo de la cama?) y hasta, si era el caso, incluso se decantarían sibilinamente a favor de las tesis del Partido Popular. Sigue leyendo

Grupos de Iglesia exigen a los obispos vascos que condenen la tortura y pidan el acercamiento de los presos

Religion Digital 3 de abril 2017

Reclaman “compromisos eficaces y solidarios a fin de construir la paz desde la justicia” Denuncian las “dolorosamente frustrantes” palabras de Iceta, Elizalde y Munilla sobre el desarme de ETA

Jesús Bastante, 03 de abril de 2017 a las 17:18

(J. B./Ep).- “Deseamos que la Iglesia en Euskal Herria, pidiendo perdón por sus culpabilidades, fomente una auténtica espiritualidad reconciliadora y ofrezca su colaboración sincera para clarificar la verdad histórica, y conseguir el reconocimiento y reparación de todas las víctimas con compromisos eficaces y solidarios a fin de construir la paz desde la justicia”.
Irakurtzen jarraitzeko

Religion Digital__3 de abril 2017

 

 

Elizalde vetó el nombramiento de Pagola como Doctor Honoris Causa de la Facultad de Teología de Vitoria

Esperan a que se cierre el tiempo del Papa a fin de volver a la situación eclesial que le precedió”

Redacción, 03 de abril de 2017 a las 08:40
(Xabier Larramendi, en Noticias de Gipúzkoa).- Franciscanear: dícese de quienes “hacen como si” estuvieran identificados y en sintonía con el actual papa Francisco. De fachada e imagen pública van de “franciscanos”, pero, en realidad, viven con desagrado y en desacuerdo interior y práctico con los gestos, la orientación pastoral y el modelo de Iglesia del actual Obispo de Roma.

Sigue leyendo