Gotzainaren jardueraren 6. urtean

EUTSI BERRITUZ  Gipuzkoako kristau taldeak
Gotzainaren jardueraren 6. urtean

Eutsi Berrituz kristau-taldeak beste behin elizbarrutiko eliztarrei eta gipuzkoar guztiei bere iritzia adierazi nahi die elizbarrutiaren egoeraz eta D. Jose Ignacio Munilla gotzainaren jarduera larrien edo oihartzun handiena izan dutenaz. Ez gaudela eliztar guztiak ados gure gotzainak esan eta egiten duen guztiarekin. Gipuzkoako Eliza anitza dela. Uste dugula zenbait jokaeraren aurrean isilik gelditzeak Elizaren irudi okerra indartzen lagun dezakeela gizartean. Gu ere Eliza garela aldarrikatuz bide batez.

AGIRIA PDFan

 Sarrera.

 Orain dela urte bete inguru, D. Jose Ignacio Munilla gure elizbarrutira gotzain etorri zela bost urte betetzen zirela eta, idatzi bat argitaratu zuen Eutsi Berrituz kristau-taldeak bere haren jarduerari buruzko iritziak azalduz. Orain, urte bete geroago, orduko iritziak ez ditugu errepikatuko, nahiz eta baliokoak izan oraindik, baina bai zer pentsatzen dugun adierazi, berriz ere, urte bete honetan  berak esandako eta egindakoei buruz.

Izan ere, elizbarrutiko eliztarrei gure iritzien berri eman nahi diegu eta gipuzkoar guztiei adierazi ez gaudela eliztar guztiak gure gotzainak esan eta egiten duen guztiarekin ados. Gipuzkoako Eliza anitza dela eta gotzainarena ez dela elizbarrutiko hitz bakarra eta eztabaidatu ezina. Kontuan hartu dugu, baita ere, zenbait jokaeraren aurrean isilik gelditzeak Elizaren irudi okerra indartzen eta zabaltzen lagun dezakeela gizartean. Gainera, gotzainaren esanak eta jokaerak publiko egiten dira, ez dira Eliza barnean gelditzen. Eta gu ere Eliza garela aldarrikatu nahi dugu bide batez.

Ez ditugu elizbarrutiko gertaera guztiak aipatuko, larrienak edo oihartzun handiena izan dutenak soilik.

1.  Gotzainaren irakatsi eta iritzi publiko batzuei buruz.

a) 2015eko abuztuaren 15ean Donostiako Santa Maria elizan egin zuen homilian genero ideologiari buruz esandakoaz gure iritzia argitaratu genuen bere egunean, ez dugu, beraz, hemen errepikatuko.

b) Familia Sinodoaren inguruan.

Familiaren Sinodoaren azken dokumentuko gai arazotsuenei buruz (aitatasun arduratsua, banatu eta berriz ezkonduen jaunartzea, homosexualitatea) gotzainak Radio Marian esandakoaz, gure iritzia hau da: presaka egindako interpretazioa izan zela berak egindakoa; irakurketa pertsonala eta okerra egin zuela, beraz, ondorio okerretara iritsi zela; komunikabideek egiten dituzten manipulazioak gogor salatu ondoren, manipulazioan erori zela bera ere; borondate oneko eliztar askoren kontzientzietako ekaitzak argitzea eta baretzea baino gehiago, ezer ez dela aldatu, arrazoi izaten jarraitzen dutela berak eta berak bezala pentsatzen dutenak presaka esatea izan zuela helburu.

 Banatu eta berriz ezkonduek jaunartzea ezinezko dela esan zuen, ateak erabat itxiz. Aita santuak idazteko duen exhortazioan zer esaten duen zain geldituko gara, baina gure gotzainak arinkeriaz jokatu zuela uste dugu.

 Hori baino zuhurtasun handiagoa behar luke fede eta moral gaietan elizbarrutiko argi eta maisu izateko ardura duen gotzainak. Badirudi ez duela eliztar askok bizi duten sufrimenduaren berri. Non da hor errukia? Dotrina eta Zuzenbide Kanonikoaren Kodea dira lehentasuna dutenak dirudienez, gero ahal bada errukia. Aita santuak esan du berriz ere, Errukiaren Urte Santuaren hasierako ate irekitze ondorengo audientzian: “Ez dago ezer Jaungoikoaren errukiak baino lehentasun handiagoa duenik”.

 Nork esan dio gure gotzainari gai horretan aldaketak ezinezkoak direla? Hori hain garbia balitz Elizarentzat (Eliza osoarentzat edo gehiengoarentzat) ez zegoen Sinodoaren beharrik.

 Bestalde, heterodoxia susmopean ez dauden eliz agintari batzuek jarrera irekiagoa azaldu dute Sinodoaren ondorioen dokumentua irakurri ondoren. Oker daude, nonbait, gure gotzainaren ustez.

 Borondate oneko pertsona asko dago Familiaren Sinodotik bere kontzientzia baketzeko moduko zerbait ateratzeko zain eta zerbait irekitzen hasiko ote delakoaren  itxaropena dute. Baina batzuk ate hori berehala itxi nahian, zirrikiturik txikiena ere estaliko lukete. Norbaitzuk irekiera jarrera ezin dutela eraman dirudi. Askori ez zaie batere axola Sinodoak esandakoa, ezta D. Jose Ignacio Munillak zer esaten duen ere, baina gutako askori min ematen dio horrelako jarrera itxiak.

 Errurik gabe egoera zailak bizitzen ari direnek merezi dute errukia, era horretako jarreretan ageri ez den errukia.

 Frantziskok: “Zein itsusia den eta zenbat kalte egiten duen Elizako emakume nahiz gizon baten zorroztasunak, itxaropenik sortzen ez duen Elizaren zurruntasunak” Sigue leyendo

Anuncios

D. José Ignacio Munilla. 6 años

Sobre la actuación del Obispo,  D. José Ignacio Munilla, al 6º año de su   ministerio pastoral en la Diócesis de   Donostia-San Sebastián.

Eutsi Berrituz, Grupo de cristianos de Gipuzkoa, quiere nuevamente dar a conocer a los miembros de la Iglesia de Gipuzkoa y a todos los guipuzcoanos su opinión y valoración de la situación de la diócesis y las actuaciones de D. José Ignacio Munilla. Sólo considera aquellas más graves o que mayor eco han tenido.

No estamos de acuerdo con todo lo que dice y hace D. José Ignacio Munilla. La Iglesia de Gipuzkoa es diversa y la del Sr. Obispo no es la única e indiscutible voz de la diócesis. Tenemos en cuenta, también, que el silencio ante algunos comportamientos puede fortalecer y extender una imagen equivocada de la Iglesia en la sociedad. Queremos al mismo tiempo reivindicar que nosotros y nosotras también somos Iglesia.

PDF del DOCUMENTO

Eskualdeak3

 Introducción.

 Hace ahora aproximadamente un año, al cumplirse cinco años del inicio del episcopado de D. José Ignacio Munilla en nuestra diócesis, el grupo de cristianos Eutsi Berrituz, publicó un documento en el que se manifestaban sus opiniones y valoración acerca de la actuación pastoral de D. José Ignacio. Ahora, un año después, aunque lo entonces manifestado siga vigente, no vamos a volver a repetirlo. Nos limitaremos en esta ocasión, principalmente a manifestar nuestra opinión y valoración sobre su actuación durante este sexto año de su episcopado en Donostia.

Queremos, en primer lugar, manifestar a todos los cristianos que forman la diócesis y a los guipuzcoanos en general, que también nosotros y nosotras somos Iglesia; que en la Iglesia de Guipúzcoa hay voces diversas, y que la del Sr. Obispo no es la única ni la exclusiva. No queremos que nuestro silencio ante determinadas palabras y actuaciones pueda ser interpretado como aprobación o conformidad con las mismas; palabras y hechos que además no quedan circunscritos al ámbito intraeclesial, sino que tienen una repercusión pública en nuestra sociedad. Por ello queremos expresar, públicamente, nuestras opiniones, criterios y valoraciones.

No nos referiremos a todos los acontecimientos ocurridos este año en la diócesis, sino a los que en nuestro criterio han sido los más importantes o han alcanzado un mayor eco mediático.

  1.  Sobre algunas enseñanzas y criterios públicos del Sr. Obispo.

 a) En su momento hicimos público lo que pensábamos sobre sus afirmaciones sobre la ideología de género en la homilía del 15 de Agosto de 2015 en la Iglesia de Santa María de Donostia, por tanto, no las repetiremos aquí.

b) Sínodo de la familia.

 Consideramos que sus manifestaciones en Radio María en torno a los temas más problemáticos del último Sínodo (paternidad responsable, acceso a la comunión eucarística de los divorciados que hubieran contraído un segundo matrimonio civil, homosexualidad) fueron apresuradas, fruto de una lectura subjetiva y de una apreciación errónea, que desembocaron en conclusiones equivocadas. En manera alguna dichas declaraciones contribuyeron a serenar las conciencias de tantos cristianos que viven acuciados por dichos problemas. No era este el objetivo pastoral del Sr. Obispo, el suyo correspondía a la urgencia de manifestar que nada había cambiado en estos problemas, y que la única vía posible, era la que él, y la de  los que como él piensan: la doctrina “tradicional “, que no admite cambio ni modificación alguna. De esta manera, creemos, que también él mismo cayó en la manipulación que tan duramente achacó  a los medios de comunicación. Creemos que actuó con una ligereza impropia de los graves problemas de los que se trata.

Pensamos  que una mayor prudencia es necesaria en temas tan delicados y dolorosos. Pertrechado en la Doctrina Tradicional y el Código de Derecho Canónico , parece el Sr. Obispo, olvidar la prioridad de la misericordia que el Papa Francisco no cesa de repetir en este Año de la Misericordia.  Recordamos: “no hay nada que tenga mayor prioridad  que la Misericordia de Dios”.

¿Por qué apresurarse a dictaminar que la comunión de las personas divorciadas vueltas a casar es imposible?. Si todo fuera tan nítido no se ve que fuera necesaria la convocatoria de un Sínodo, precedido por dos consultas a todas la iglesias del mundo. Abundando en este mismo sentido, hay un grupo importante de obispos y teólogos de la Iglesia, poco sospechosos de heterodoxia, que han expresado actitudes más abiertas, especialmente en el caso del acceso a la comunión eucarística de los divorciados vueltos a casar. ¿Por qué cerrarse a esas actitudes ? Parece que el Sr. Obispo y sus seguidores no pueden soportar la menor apertura. De lo contrario, ¿a qué se debe la dura  denuncia contra algunos obispos de Alemania, que hizo en  Radio María?. ¿Acaso los que no piensan como él son enemigos de la Iglesia? ¿También el Papa?. Sigue leyendo

Vatikanoko II. Kontzilioan, orduan Los Rios-eko gotzaina zen, Bittor Garaigordobil bizkaitarrak aurkeztu zuen idazkia

  HEMEN erlijio gogoetarako aldizkaria 

48. alea, Urria-Abendua 2015, 91-93 or.

Bittor Garaigordobil

hemen 48.alea Urria-Abendua 2015           ANIMADVERSIONES SCRIPTO EXHIBITAE QUOAD…

Vatikanoa, 1964-09-23

[euskara batuara egokitua]

“Gaur egungo gotzainaren irudia zehazterakoan, Kontzilioko guraso ugarik ezaugarri bat nabarmendu dute hainbat ikuspuntutatik: ezinbestekoa dela Gotzainak bere ardiak ondoen ezagutzea, ahalik eta ondoen bazkatu ahal izateko. Bat egiten dut, bete-betean, ikuspuntu horretatik jardun izan dutenekin.”

Nire aldetik, oharren edo beste gehitu nahi nuke ideia berean sakontzeko.

Edozein izanda ere gotzainak helburu hori lortzeko darabilen metodoa, nahitaez eta beste edozer baino lehen, bere apaizak aintzakotzat hartu beharko ditu lankide estu moduan. Zentzuz hitz egin du guraso batek kontzilio-aretoan, apaizak gotzainaren begi eta esku direla adierazi duenean.

Begiak, horien lankidetza gogotsu eta eraginkorri gabe, bere elizbarrutiko arazoak sekula ezagutuko ez lituzkeelako, ezta egoki lehenetsiko ere. Gotzainak bakarrik bere begiez edo bere inguruko gutxi batzuen begiez ikusten badu, gerta liteke bere elizbarrutiko arazoen ikuspegi oso eta objektiborik ez izatea eta, batzuetan gainera, delako ikuskera hori lar interesatua izatea. Gotzainaren inguruan ke-kortinak ere zabaldu daitezke, parrokietako edo elizbarrutiko arazoen nondik norakoak ezkutatzeko. Errealitate zehatzekin zerikusirik ez duten egoera artifizialak ere aurkeztu diezaizkiokete gotzainari.

Sigue leyendo

Tampoco Francisco. Sebastián García Trujillo. Noticias de Gipuzkoa

Diario de Gipuzkoa

Tribuna abierta

Tampoco Francisco

POR SEBASTIÁN GARCÍA TRUJILLO – Miércoles, 27 de Enero de 2016 – Actualizado a lagotzainas 06:10h

Muchos católicos esperábamos que el Papa potenciara una nueva manera más participativa y abierta para efectuar la elección de los obispos, pero hemos experimentado una nueva decepción. Y van…

Conste, antes de nada, que soy un entusiasta del papa Francisco. En poco tiempo ha impulsado un apreciable giro en la Iglesia católica hacia posiciones que yo creo son más evangélicas que las anteriores y cuya toma de decisión me parecía había de resultarle mucho más larga y costosa que la que él ha sido capaz de asumir. Y lo ha hecho, además, pese a las trabas que en no pocas ocasiones le está poniendo una curia anquilosada desde hace años y reforzada en su integrismo durante los dos últimos pontificados.
Este entusiasmo templado mío no me impide reconocer que ciertos cambios que muchos católicos percibimos como urgentes en la Iglesia se estén demorando demasiado. He de reconocer, sin embargo, que pilotar la nave de la Iglesia católica exige a su timonel no poca prudencia para que la comunión entre sus fieles -cardenales y obispos incluidos- no se resienta demasiado, con riesgo, incluso, de saltar hecha pedazos. No obstante, hay que reconocer que esta prudencia está prolongando el sufrimiento de no pocos fieles (el caso de ciertos divorciados, por ejemplo) y un alto número de abandonos en la Iglesia católica.

Sigue leyendo