Eguberri on!

“Ez beldurtu! Hara, berrion pozgarria dakarkizuet, bai zuentzat, bai herri osoarentzat ere: Salbatzailea, hau da, Mesias Jauna, jaio zaizue gaur Dabiden herrian”. Lk 2, 10-11

“No temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor”. Lc 2, 10-11)

Anuncios

Errukiaren erromes – Aitor Mendiluze

AITOR MENDILUZE

 

1_Nahiz bakoitzak jakin zer                      2_Ta errukia nola
sinismen daukagun                                      azaldu hitz bitan
izan gaitezen beste                                       zer den aztuta bizi
sinismenen lagun,                                        gera gehiegitan;
bereizten gaituenaz                                      behar bada ikasi
zertarako jardun,                                          behar da egitan
elkartzen gaituena                                       ispilu bat ikusten
balia dezagun.                                               besteen begitan

 

3_Urte oso errexak                                    4_Beraz hori da denon
ez dira igaro,                                                erantzukizuna:
horren ondorioak                                        bakoitzak ematea
nahi baino gehiago;                                    emateko duna.
baina norbere kontu                                   Errukiz azaltzea
soiletik harago                                             geure erantzuna,
besten bakardadea                                     horixe da hurkoak
denon esku dago.                                        eskatzen diguna.

5_Beraz azken bertsoan
horren ondorena,
behar bada esateko
bistan dagoena:
inork ulertzekotan
azaldu nahi dena,
ejenplu_ematea da
biderik onena.

 

 

 

 

Errukiaren Erromes: Villabonatik Amasara

2015ko Abenduaren 12an.

Frantzisko aita santuak Errukiaren Jubileu Urtea iragarri zuen Pazkoaldian eta abenduaren 8an hasiko da, Sortzez Garbiaren egunean eta Vatikanoko II. Kontzilioa amaitu zen egunean. Dei honekin bat egin nahi du Eutsi Berrituz Gipuzkoako kristau taldeak Jainkoaren errukia barneratzeko eta bizitzeko bai etxean, elizan eta ERRUKIAgabiltzan tokietan. Hala, abenduaren 12rako otoitz eta gogoeta ibilaldia antolatu du Villabonako parrokiatik Amasako elizara.

Eutsi Berrituzek garrantzitsu eta argigarritzat jo ditu Aita santuak Errukiaren Bulda edo Gutunean esandakoak: Jesu Kristo da Jainkoaren errukiaren aurpegia eta Nazareteko Jesusek bere hitz, adierazpen eta izate guztiaren bidez Jainkoaren errukia agertzen du. “Nola irrikatzen dudan datozen urteak errukiz blaitua egotea Jainkoaren ontasuna eta xamurtasuna hartuta joateko pertsona bakoitzaren bila! Guztioi, sinestunoi eta urrutikoei, hel dakizuela errukiaren ukendua gure artean dagoen Jainkoaren Erregetzaren zeinu gisa”.

Frantzisko aita santuak Jesusen baieztapen hau azpimarratzen du: “errukia ez da Aitaren jokaera bakarrik, baizik eta irizpide bihurtzen da zein diren  Jainkoaren seme-alaba jakiteko. Beraz, errukia bizitzera deituak gaude, aurrena geuri eman baitzaigu errukia. Okerrak barkatzea da errukizko maitasunaren adierazpen argiena, kristauok baztertu ezineko agindua. Bai zaila dela batzuetan barkatzea! Eta, hala ere, barkamena da gure esku hauskorretan jartzen zaigun tresna bihotza baretzeko. Zoriontsu bizitzeko, behar-beharrezkoa dugu gorrotoa, amorrua, indarkeria eta mendekua eraistea”.

Erromako Gotzainak dio “maitasuna, inoiz ez dela izango hitz abstraktu bat. Bizitza zehatza da: asmoak, jarrerak, jokaerak dira, eguneroko bizitzan betetzen direnak. Jainkoaren errukia gurekiko duen erantzukizuna da. Berak gure ona nahi du, zorioneko nahi gaitu, pozez gainezka eta bakean. Ikuspegi honek gidatu behar du kristauen errukizko maitasuna. Aita errukitsua den bezala, halaxe deitzen zaigu elkarrekin errukitsu izatera”.

Eta Elizari buruz, argi mintzo da aita santua: “Errukia da Elizaren bizitzari eusten dion zutabea. Errukizko eta gupidazko maitasunaren bidean barrena doa Elizaren sinesgarritasuna. Agian denbora askoan ahaztu egin gara errukizko bidean ibiltzeaz. Tristea da ikustea gero eta itzaliago dagoela gure kulturan barkamenaren esperientzia. Barkamenaren testigantzarik gabe, ordea, bizitza agor eta antzua besterik ez da gelditzen, basamortu erre batean biziko bagina bezala. Iritsi da Elizarentzat barkamena pozik hots egiteko garaia. Barkamena dugu bizi berrira berpizten gaituen indarra eta etorkizunari itxaropenez begiratzeko adoretzen gaituena”.

Peregrinos de la Misericordia

“Peregrinos de la Misericordia”: Encuentro y marcha de oración y reflexión organizada por Eutsi Berrituz

 Los cristianos y cristianas de Eutsi Berrituz nos sentimos interpelados por la llamada del papa Francisco. Es urgente que las personas y comunidades queERRUKIA nos decimos seguidoras de Jesús, abramos las puertas a la conversión al Evangelio y la misericordia de Dios revelada en Jesús de Nazaret. Necesitamos experimentar el amor compasivo del Padre para vivirlo en la acción pastoral, en el culto, en las parroquias, en la sociedad y en los márgenes de nuestro pueblo. Una paz que no acaba de asentarse tras años de vulneraciones de los derechos humanos individuales y colectivos, una llegada de personas inmigrantes y refugiadas que huyen del hambre y de las guerras en busca de una vida digna, una crisis que ha provocado la angustia de empresarios y trabajadores y el sufrimiento de muchas familias así como la apretura de las instituciones. Es en esta realidad concreta donde nos sentimos llamados a dar testimonio del amor compasivo de Jesucristo.

 Eutsi Berrituz agradece vivamente la iniciativa del papa Francisco, un camino de gracia también para nuestra Iglesia en Gipuzkoa y Euskal Herria y para tantas personas de buena voluntad, y se une al papa en el Jubileo de la Misericordia. Como gesto del inicio del Año Santo, convoca a los cristianos y cristianas de Gipuzkoa y a mujeres y hombres que se sienten en sintonía, al encuentro-marcha de reflexión y oración bajo el lema “Peregrinos de la Misericordia”.

 El 12 de diciembre, a las 10:00h nos reuniremos en la parroquia de Villabona donde desgranaremos la Bula de la Misericordia, el mensaje del papa para este año jubilar. Pasadas las 10:30 iniciaremos la subida a Amasa, una marcha de 1 km escaso donde dialogaremos y reflexionaremos sobre los actos que podemos realizar en nuestras comunidades a lo largo del año. Ya en la iglesia de Amasa tendremos el encuentro final de oración, donde el bertsolari Aitor Mendiluze acompañará los gestos y palabras que alentarán en nosotros la misericordia de Dios Padre. La peregrinación finalizará hacia las 13:00h.

JUBILEU URTEA JAINKOAREN ONGINAHI URTEA

Jesus Mª Arrieta, 2015ko azaroan

Errukiaren Ohiz Kanpoko Jubileu Urtea

Frantzisko Aita Santuak deiturik, 2015eko abenduaren 8an –Vatikanoko II. Kontzilioaren bukaeraren 50. urteurren-egunean– hasi eta 2016ko azaroaren 20a arte Errukiaren Ohiz Kanpoko Jubileu Urtea izatekoa da. Hala proposatu dio Eliza Unibertsalari MISECORDIAE VULTUS (Errukiaren aurpegia) deritzan buldaren bidez.
Jesu Kristo da Aitaren errukiaren aurpegia dira dokumentu honen lehen hitzak, eta dokumentu osoa egia nagusi horri buruzko gogoeta sakon eta, aldi berean, zabala dela esan daiteke. Irakurtzekoa, benetan.

Zer da “jubileu urtea”, eta zein da horren jatorria?   Errukiaren aurpegia

Jainkoak gizakiari onginahi hutsez agertzen dion erruki neurrigabearen eta eten gabe ematen dion barkamenaren ezaugarria dela esan daiteke, eta Jainkoaren onginahiari, errukiari eta barkamenari era berezian erantzuten saiatzeko denbora egokia dela. Urte beteko denboraldia izan ohi da jubileu urtea.

Jainkoaren onginahiak eta errukiak, ordea, ez du, noski, epe mugaturik,  etengabeko ekintza salbatzailea baita. Jainkoak gizakiari dion onginahia eta errukia eta eskaintzen dion barkamena Jesusek ekarri du Aitagandik eta Jesusengan agertu da nagusiki: Jesusen hitzetan, egintzetan eta, batik bat, heriotzan eta piztueran. Salbamen-gertakari honek ez du eperik, ez mugarik. Etengabe gertatzen ari da, gizakiak Jainkoaren adiskidantza onar dezan.

Gizakiok, ordea, beharrezko ditugu egia hori oroitaraziko eta ikusaraziko diguten seinaleak edo sinboloak eta aldiak edo denborak. Horietako bat dugu “Jubileu Urtea”.

IRAKURTZEN JARRAITZEKO