KRISI EKONOMIKOA ETA KRISTAU JOKABIDEA. Arcadi OLIVERES

[2014 – 03 – 22, Elkarketaren deialdia]Arcadi OLIVERES

Kaixo, lagunok:

Elkarketa:
Krisi ekonomikoa eta kristau jokabidea 

Gogoan izan, hil honen 22an, larunbata, goizeko 10etan, Arantzazun bilduko garela Eutsi Berrituzen udaberriko topaketa ospatzeo. Denok nahi duguna da, Jesus izan dezagula gure pentsaera, jokabidea eta biziaren erdigune, orain bizi dugun krisi sozial eta ekonomiko luze eta sakon honetan ere.

Horretarako gure artean izango dugu Arcadi Oliveres, Catalunyako Justizia eta Bakea erakundeko lehendakari dena, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko ekonomia irakaslea ­izanaz gain.

Topaketa Arantzazuko Gandiaga Gunean izango da. Eta, aurreko aldietan bezala, autobus­zerbitzua eratu da, Carmen Mendezek koordinaturik telefonoz: 685 726 168.

Zuen zain gauzkazue Arantzazun !

Kartela Krisi ekonomikoa eta kristau jokabidea. pdf.

Eutsi Berrituz kristau taldea
Donostiako elizbarrutia/Diócesis de San Sebastián

Anuncios

ACTITUD CRISTIANA ANTE LA CRISIS ECONÓMICA. Arcadi OLIVERES

[2014 – 03 – 22. Convocatoria del encuentro]Arcadi OLIVERES

Actitud cristiana ante la crisis económica

Queri@s amig@s:

Os recordamos que el día 22 de este mes, sábado, a las 10 de la mañana, nos reuniremos en Arantzazu para realizar el encuentro de primavera de Eutsi-Berrituz.
Todos queremos que Jesús sea el centro de nuestro pensar, actuar y vivir, incluso en esta situación de larga y profunda crisis social y económica que vivimos.
Para ello contaremos con Arcadi Oliveres, presidente de Justicia y Paz de Catalunya, además de profesor de economía de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El encuentro tendrá lugar en el Centro Gandiaga de Arantzazu.
Como en anteriores ocasiones hemos organizado un servicio de autobuses, coordina Carmen Mendez, en el teléfono: 685 726 168.
¡ Os esperamos en Arantzazu !.

Kartela Krisi ekonomikoa eta kristau jokabidea. pdf

Eutsi Berrituz kristau taldea
Donostiako elizbarrutia/Diócesis de San Sebastián

Juan Martin Velasco teologoaren hitzaldia Arantzazun

2013*04*20

2013ko apirilaren 20an, larunbatez, Gipuzkoako Eutsi Berrituz kristau taldeak antolatuta eta velascoargazkiaaurreikusita zegoen bezala, Juan Martin Velasco teologoak hitz egin zuen Arantzazun Fedea bai, baina zer fede? gaia jorratuz, 350 entzule baino gehiagoren aurrean. Gandiaga Topaguneko areto nagusian guztientzat tokirik ez eta beste hainbat areto prestatu behar izan ziren jendeak hitzaldia bideokonferentziaz jarraitu ahal izan zezan.

Ordu t’erdiz jardun zuen hizlariak honako eskema hau garatuz:

 • Kristau tradizioko lurralde europarretan erlijioak duen egoera. Erlijio-krisitik Jainko-krisira dagoen bidea. Bereizkuntza-ahalegina egitera gonbidapena egiten digun egoera: Benetako sinestedunak ote gara? Fedea ulertzeko eta gauzatzeko moduan desbideratze-arriskuak.
 • Kristauaren jarrera ez da norberaren ahaleginetan oinarritzen. Jainkoa badenik ere ezin jakin ahalko genuke aurrez bera agertu ez balitzaigu. “Jainkoa” hitzaren esanahiaz gogoeta, erlijioen historian zehar izan duen zentzuan oinarrituz: Jainkoa, Misterio santua, “Haraindikotasun absolutuaren presentzia errealitatean eta giza bihotzaren muinenean”; “Jainkoa ez du inork ikusi” (Jn 1,18); baina “ez dago gutako bakoitzagandik urruti, zeren harengan bizi baikara eta harengan mugitzen, eta izan ere harengan baikara” (Egin 17, 27-28). Presentzia sortzaile, ikusezin, gizakiarentzat ulertezin horrek eraginda, errealitate hori izen batez adierazteko eta horretaz irudi bat osatzeko beharra sortzen zaio pertsonari. Presentzia horren kontzientzia hartzeko eta horrekiko harremanak era gizakoian bizitzeko xedez sortzen ditu gizakiak izen eta irudi horiek. Horrela agertzen da horiek sortu dituzten kulturetan. Irudiak beharrezkoak badira ere, desegokiak eta mugatuak ere badira aldi berean, izaera analogikoa eta sinbolikoa baino ez baitute.
 • Jesukristo “Jainko ikusezinaren irudia” (Kol 1,15); guri begira dagoen Jainkoaren giza aurpegia. Jesusengan Jainkoaren irudiak dituen ezaugarriak: “Jainkoak hain maite izan zuen mundua…” (Jn 3,16). “Jainko gure salbatzailearen bihotz ona eta gizon-emakumeenganako maitasuna agertu dira” Jesusengan (Tit 3,4). Gure haragiaren ahuldadean agertu zaigu Jainkoa Jesusengan.
 • Federako bide luzea. Baldintza eta aurrekari existentzialak. Jarrera teologalaren fenomenologiarantz: norberaren mugatatik atera eta Jainkoa norberaren gune nagusitzat onartzea eskatzen du, bere izaera mugatuari oinarri sendoa jarriko dion baldintzarik gabeko konfiantza-jarreraz, gizakiari Jainkoaren mugagabeko ikuspegia zabaltzen baitio horrek: “Dena ahal du sinesten duenak” (Mk 9,23). Pablok zioena esateko gaitzen du fededuna Jainkoagan sinesteak: “Jainkoaren
  Semearengan dudan fedetik bizi naiz”. Norberaren existentziaren ziurtasuna, balioa, bizitzaren azken zentzua hartzen ditugu Jainkoagan sinestetik. Jarrera teologalaren hiru dimentsio: fedea, itxaropena eta maitasuna.
 • Jainkoarengan sinestetik Jainkoa bizitzera. “Esperientziarako deia du fedeak” (H. de Lubac). Jainko-bizipenaren aukerak, izaera eta moduak. Jarrera teologala otoitzean gauzatzea, “fedea praktikan jartzea”, eta otoitzaren bidez biziberritzea; jarrera teologala fedearen aitorpenaren eta besteei eskaintzearen bidez gauzatzea. “Maitasun-egintzetan agertzen den fedea” (Gal 5,3). Zuzengabekeriaren aurka borrokatzea eta behartsuen aldeko autua egitea eskatzen ditu fededun izateak mundu zuzengabe batean. Eguneroko bizitzaren ibilbidean aletzen da fedearen bizipena: “egunerokotasunaren mistika” (K. Rahner).
 • Fedearen Eliz izaera. Izatez teologala den fedea, Eliz izaera du bera gauzatzeko eran. Kristautasuna sortzen den gertakari berean du bere jatorria kristau-fedeak: Jesukristoren heriotza eta piztueran gizakiari egiten zaion Jainkoaren Espirituaren oparian. Fedea gauzatzea errazten duten ulertzeko eta bizitzeko moduak, baita eragozten dutenak ere.
 • Fedearen alaitasuna, “bere egiaren froga”. Jainkoaren Berri Ona den ebanjelioaren pozetik fedea sinestearen alaitasunean gauzatzera. “Zoriontsua zu, sinetsi duzulako”; “Zorionekoak ikusi gabe ere, sinetsi dutenak”.

Hizlariak bere lana amaitu zuenean, kafea hartzeko aukera eskaini zitzaien bertaratuei. Ederki baliatu zuten aukera hori askok eta askok elkarren artean gogoetak trukatzeko eta adiskidetasun-harremanak finkatzeko. Eskertu ere, askok eskertu zien antolatzaileei aukera hori eskaini izana, beren etxeetatik oso goiz irtenak bai ziren Arantzazura garaiz iritsi ahal izateko eta gorputzak gozagarri hori atseginez hartu baitzien.
Berrogei minutuko atsedenaldi hori amaiturik, Gandiaga Topaguneko aretoetara itzuli ziren entzuleak hizlariari galderak eta komentarioak egiteko. Asko izan ziren Juan Martin Velascori zituzten galderak egin zizkiotenak; bai honek ere ederki erantzun. Astirik ez zegoenez, asko geratu ziren galderak egin ezinik. Dena dela, ondotxo aprobetxatu zuten gehienek goiz hark eman zuena.
Basilikan bildu ziren, gero, gehienak aurrez prestatutako otoitzaldian parte hartzera. Hiru ordu-laurden sakon eta gozo iraun zuen Iñaki Beristain frantziskotarraren gidaritzapean burutu zen otoitzaldiak: irakurketa, gogoeta, kantu eta otoitz.
Han bildutako ugarik aditzera eman zuenez, maizago antolatu beharko lirateke era horretako elkarbiltzeak: haize berri eta indartsua gertatzen baitira gure izpirituak elikatzeko.

Juan Martin Velascoren gogoetan sakondu nahi dezanak badu horretarako aukera, PPC argitaletxeak  [ISBN: 9788428824446] plazaratu zuen FIJOS LOS OJOS EN JESÚS izeneko liburuan; “Ser creyente hoy” darama izenburu bezala Velascoren ekarpenak.
Dena dela, badu Joxe Mari Iturrioz-ek moldatua horren laburpen bat gaztelaniaz, eta hemen erasten dugu nahi dezanak irakurtzeko aukera izan dezan.

Juan Martin Velasco teologoaren hitzaldia Arantzazun

Conferencia del teólogo Juan Martín Velasco en Arantzazu

Juan Martín Velasco2013*04*20

Organizada por el grupo de creyentes de Gipuzkoa Eutsi Berrituz y tal como estaba prevista, el sábado 20 de abril, se celebró en Arantzazu la conferencia del teólogo Juan Martín Velasco sobre el tema Ser creyente hoy; pero qué creer”. Se reunieron más de 350 personas, provenientes de toda Gipuzkoa, para escuchar al conferenciante. Dado que en la sala de conferencias no había suficiente lugar, hubo de habilitarse otras salas para que todos pudieran seguir la intervención del Velasco por videoconferencia.
El ponente habló durante hora y media siguiendo el esquema que aquí presentamos:

 • Alusión a la situación religiosa en los países europeos de tradición cristiana. De la crisis religiosa a la crisis de Dios. Una situación que nos invita a un esfuerzo de discernimiento: ¿somos verdaderamente creyentes? Posibles distorsiones en la comprensión y en la realización de la fe. Criterios para ese discernimiento.
 • La actitud creyente no tiene su origen y fundamento en nosotros mismos. Sin la previa presencia de Dios, no podríamos ni imaginar su existencia. Meditación sobre el significado de la palabra “Dios”, a partir de su significado en la historia de las religiones: Dios, Misterio santo, “Presencia de la absoluta transcendencia, en el fondo de lo real y en lo más íntimo del corazón humano”: “A Dios no le ha visto nadie jamás” (Jn 1, 18); pero “no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17,27-28). De esa presencia originante, invisible, incomprensible para el ser humano, surge en éste la necesidad de darle un nombre, de formarse una imagen de Dios. Las imágenes, los nombres son producidos por los humanos para tomar conciencia de esa Presencia y poder vivir humanamente la relación con ella. Por eso reflejan las culturas en las que han nacido. Las imágenes son necesarias, pero relativas e inadecuadas; sólo analógicas, simbólicas.
 • Jesucristo, “imagen de Dios invisible” (Col 1,15); rostro humano de Dios vuelto hacia nosotros. Rasgos peculiares de la imagen de Dios en Jesús: “Tanto amó Dios al mundo…” (Jn 3,16). En Jesús “apareció la bondad de Dios y su amor a los hombres” (Tit 3,4). En Jesús, Dios se nos ha revelado en la debilidad de nuestra carne.

Sigue leyendo

“ZATOZ ETA IKUS”

[2013 – 10 – 19   Elkarketaren deialdia]

 

Lagun agurgaZatoz eta Ikusrriok:

 Datorren urriaren 19, larunbata, goizeko 10etan, Azpeitian elkartuko gara berriro gure udazkeneko Eutsi Berrituz eko topaketa egitera. Denok, Jesus gure pentsamendu, ekintza eta bizitzako ardatza izatea nahi dugu, eta horretarako laguntza egokia izango dugula jakin da, Joxe Antonio Pagolari  deitu diogu eta berak goiz horretan gai hau gure aurrean jarriko du:

“ZATOZ ETA IKUS”

Elkarte hori Azpeitiko Soreasu Zine-aretoan izango da, herriko sarreran, Eliza Nagusiaren ondoan. Jakin ezazue aretoaren azpian kotxe parking (Parkin Soreasu) bat dagoela, dohain. Bertan sartzean hesia irekita egongo da, eta horrela ez baldin bada, hartu ticket irteerakoan erabiltzeko. Baino garbi dago: dohain da.
Elizaren ondoan dago Aretoa, eta honela, bilera bukatuta egiten ohi den bezala Elizara joango gara otoitza egitera.  Dena amaitzen denean, hartu zure kotxea han bertan eta bakoitza bere etxera.
Bukatzeko gauza bat eskatu nahi dizuegu: bakoitzak eraman dezala boligrafo bat, inkesta txiki bat egin nahi dizuegulako, eta baita ere fitxa txiki bat betetzeko ondo etorriko zaizuelako.
Denoi opa dizuegu egun on bat izan dezazuela Azpeitian eta gure kristau bizitzarako argi berezi bat piztu dadila.

 Besarkada bat.
Eutsi Berrituz, kristau taldea
Donostiako elizbarrutia / Diócesis de San Sebastián

ZATOZ eta IKUS, kartela pdf

“FIJOS LOS OJOS EN JESÚS”

[2013 – 10 – 19  CONVOCATORIA DEL ENCUENTRO]

 

Querd@s amig@s:
Os reordamos que el día 19 de este mes, sábado, a las 10 de la mañanZatoz eta Ikusa, nos reuniremos enAzpeitia para realizar el encuentro de otoño de Eutsi-Berrituz. Todos queremos que Jesús sea el centro de nuestro pensar, actuar y vivir, y para ello hemos contactado con José Antonio Pagola para que a lo largo de esa mañana desarrolle el tema:

Zatoz eta Ikus – Fijos los ojos en Jesús.

El encuentro tendrá lugar en el Cine Soreasu que se encuentra en la entrada de Azpeitia, junto a la Iglesia Parroquial. En el subsuelo del cine hay un parking (parking Soreasu), que es gratuito. Cuando accedáis a él la barrera estará subida, si no es así, habrá que coger el ticket para introducirlo a la salida (sin abonar nada).
El cine se encuentra junto a la Iglesia, de manera que, al terminar la reflexión de José Antonio Pagola, tendremos en la Iglesia un rato de oración. Al finalizar podréis recoger allí mismo el coche.
Os vamos a pedir que llevéis un bolígrafo porque quereos, a lo largo de la mañana, realizar una pequeña encuesta. Quisiéramos que esta mañana nos ayude a fijar el camino.

Un abrazo.
Eutsi Berrituz, kristau taldea
Donostiako elizbarrutia / Diócesis de San Sebastián

ZATOZ eta IKUS, kartela pdf